(Foto: Monika Wisniewska | Shutterstock.com)

Vil hjælpe sygemeldt luftfartspersonale

En ny indsats fra Trafikstyrelsen skal gøre hverdagen nemmere for flyvelæger og sygemeldte ansatte i luftfarten samt bidrage til, at sagsbehandlingen hos styrelsen bliver mere effektiv.

Hvert år lander der omkring 1.200 helbredssager på Trafikstyrelsens skrivebord, men en stor del af disse ender med at blive sendt retur til flyvelægerne uden at være behandlet, fordi der mangler enten obligatoriske lægetjek eller påkrævet dokumentation.

Ifølge Trafikstyrelsen hænger det blandt andet sammen med, at EU’s regler på området kan være svære at gennemskue, da piloter, kabinepersonale og flyveledere skal leve op til en række internationale sundhedskrav således, at flyvesikkerheden opretholdes.

Derfor oplever styrelsen, at det sker, sagsbehandlingstiden bliver forlænget netop fordi, at flyvelængerne kan blive usikre på de gældende regler for eksempelvis helbredsundersøgelser eller godkendelser.

”EU’s regler er meget komplekse, og derfor kan det ske, at en speciallæge for eksempel overser et obligatorisk lægetjek. På den måde kan en pilot eller kabineansat ende med at være grounded i endnu længere tid, fordi sagen trækker ud,” udtaler Søren Carstens, der er medical assessor og beskæftiget med sundhedsgodkendelser i Trafikstyrelsen.

Taler branchens sprog
På baggrund af situationen har styrelsen udarbejdet en række nye guides, som især henvender sig til flyvelægerne men også til piloter, kabinepersonale og flyveledere. Hensigten med dem er, at sygemeldte ansatte i luftfarten hurtigere skal kunne genoptage arbejdet.

Søren Carstens fortæller, at de nye guides forhåbentligt ligeledes kan bidrage til at mindske den frustration og rådvildhed, som Trafikstyrelsen oplever, at nogle sygemeldte ansatte går med. Derfor har man søgt at skrive dem i et sprog, der er genkendeligt for luftfartspersonalet.

”En stor fordel ved den nye brugerflade er, at vi møder branchen i et sprog, den kender. Nu kan piloter og andre danne sig deres eget overblik, ligesom vi andre kan gå på Netdoktor.dk og få en idé om vores egne symptomer, inden vi går til lægen.”

Kan fortsat vare flere måneder
Trafikstyrelsen har fået fremstillet flyers og plakater, som skal være tilgængelige forskellige steder, hvor ansatte i branchen opholder sig eller kommer. Derudover vil de også få tilsendt en kopi, når der sendes breve til flyvelægerne.

Indsatsen skal dog ikke stå alene, fortæller kontorchef Henrik Ellermann fra Trafikstyrelsen. De seneste år har man også uddannet flere medical assessors, og de to ting tilsammen menes at resultere i en mere effektiv sagsbehandling med kortere liggetid.

”Kravene til helbred og dokumentation er strenge for at sikre den høje flyvesikkerhed, vi har globalt. Derfor kan der også stadig gå flere måneder fra sygdommen erkendes og helbredes, til den ansatte får sin sag vurderet af en læge og godkendt af Trafikstyrelsen, men processen er nu langt mere transparent og smidig.”


Relaterede artikler:

Piloter kan vente i op til flere måneder på medicals

Forlænget frist for piloters helbredserklæringer

2.000 piloter og flyveledere skal have nye helbredsbeviser