Vil ikke slække på sikkerheden i lufthavnene

Brancheforeningen Dansk Luftfart opfordrede før årsskiftet transportministeren til at indkalde alle relevante aktører til et møde om security-reglerne. Mødet blev afholdt i fredags og transportminister Hans Chr. Schmidt understregede,at hverken han eller branchen ønsker at slække på flyvesikkerheden, men ønsker at se om tingene kan gøres på en anden måde.

Kort før årsskiftet udtalte Brancheforeningen Dansk Luftfart, at der var behov for revision af sikkerhedsreglerne i luftfarten. Foreningen mener, at sikkerhedsreglerne efterhånden er ude af proportioner.

“Inden du stiger på flyet skal du tømme lommerne, op med den bærbare computer, af med frakken, bæltet og jakken. Og du skal også lige huske lige de særlige regler om væsker i håndbagagen. De senere års security er karakteriseret ved knopskydning på knopskydning og er drevet af en politisk
dagsorden med fokus på enkeltsager,“ udtalte direktør Michael Svane fraDansk Luftfart.

Han opfordrede efterfølgende transportministeren til at indkalde luftfartens aktører til møde omkring problematikken med særligt fokus på, hvordan fælles spilleregler kan blive en realitet fremfor national enegang.

“Der skal ikke gås på kompromis med security. Men omvendt skal den tjene et fornuftigt formål og ikke føre til, at vi så og sige skal strippe, hver gang vi skal
ud og flyve,“ konstaterede Michael Svane.

Opfordringen blev hørt, og allerede fredag den 14. januar mødtes transportminister Hans Christian Schmidt (V)med luftfartsbranchen for at diskutere securityreglerne.

Efter mødet ønskede transportministeren at slå fast, athverken han eller branchen ønsker at slækkepå flyvesikkerheden, men gerne vil være med til at vurdere, om tingene kan gøres på en bedre måde.

“Reglerne på securityområdet er reguleret af EU. Der kan derfor ikke indføres mere lempelige regler på nationalt niveau. Det er således via EU, at reglerne skal ændres. Men derfor kan vi også godt se på, hvordan vi implementerer reglerne her i Danmark,“ udtaler transportminister Hans Christian Schmidt.

Transportministeren ønsker at styrke kommunikationen til passagererne og dem der arbejder med reglerne, således at man bedre kan forstå, hvilken nytte reglerne har i de enkelte tilfælde. Som eksempel nævnte ministeren, at det var nødvendigt at forklare mere præcist, hvorfor flyrejsende skal tage computeren op af tasken i lufthavnen,

Et nyt møde er aftalt mellem parterne om to uger. I mellemtiden skal branchen arbejde med et konkret oplæg til ministeren om, hvordan man kan sikre en anderledes og mere smidig håndtering af reglerne.

Foto: Transportminister Hans Christian Schmidt (V)og luftfartsbranchen vil ikke slække på sikkerheden, men i stedet vurdere, om tingene kan gøres anderledes.