Første Boeing 737 MAX blev præsenteret i december 2015. (Foto: Aka The Beav | CC 2.0)

90 dages vurdering af MAX-certificering

Myndigheder fra USA, Europa og otte andre lande påbegynder den 29. april en gennemgang af de automatiske systemer i Boeing 737 MAX.

For Boeing Commercial Airplanes er det afgørende betydning, at myndigheder og flyselskaber over hele verden genvinder tilliden til 737 MAX-programmet efter de to flystyrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien.

Sideløbende med bestræbelserne på at få godkendt opdateringerne til MCAS-systemet, der indirekte var årsag til de begivenheder, der udløste de to flykatastrofer, har de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, nedsat en multinational enhed, der skal gennemgå certificeringen af det automatiske styresystem i 737 MAX.

Enheden hedder Joint Authorities Technical Review (JATR) og omfatter – udover FAA – også EASA (Det europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) samt luftfartsmyndigheder i Australien, Brasilien, Canada, De Forenede Arabiske Emirater, Japan, Indonesien, Kina og Singapore.

JATR skal gennemgå det automatiske styresystem, herunder dets design og piloternes interaktion med systemet, for at fastslå, at det overholder alle gældende regler og identificere fremtidige forbedringer, der måtte være nødvendige. Første møde i JATR er den 29. april, og arbejdet forventes at vare i tre måneder.

Computerbaseret træningsprogram til 737 MAX-piloter
Mens JATR-arbejdet står på, håber Boeing at kunne få godkendt den opgraderede software til MCAS-systemet. Den 17. april meddelte Boeings koncernchef, Dennis Muilenburg, at der var gjort store fremskridt i arbejdet med at få software klar til godkendelse hos FAA og andre relevante luftfartsmyndigheder.

Softwaren har været gennem mange hundrede timers analyse, laboratorietest samt verfikation i en simulator samt to testflyvninger.

For at kunne blive certificeret til at flyve Boeing 737 skal piloter som hidtil igennem en 21-dages typerating, som er en uddannelse i at flyve den specifikke flytype. At lære forskellene mellem 737 NG og 737 MAX skal ifølge Boeing kunne gennemføres i et computerbaseret træningsprogram, som fremover bliver obligatorisk for MAX-piloter.

Dette kursus skal give MAX-piloter en bedre forståelse af speed trim-systemet i 737 MAX, herunder MCAS-funktionen. Herudover skal piloterne gennemgå eksisterende manualer, checklister og håndbøger.

De canadiske luftfartsmyndigheder har allerede meldt ud, at man ikke kan acceptere et computerbaseret træningsprogram som den eneste måde at opkvalificere piloterne til MAX-flyet.

371 fly venter på at komme i luften
Usikkerheden om, hvornår de amerikanske luftfartsmyndigheder – og andres landes myndigheder – kan ophæve den nuværende flyveforbud for Boeing 737 MAX betyder, at flytypen tidligst er at finde i tidtabellerne i august for mange flyselskabers vedkommende.

Der er i alt 371 leverede fly af typen Boeing 737 MAX, der er sat på jorden. Herudover kommer et sted mellem 50 og 100 fly, som Boeing Commercial Airplanes i øjeblikket har opmagasineret på flere lokationer, indtil leveringen atter kan på begyndes.

Boeing besluttede for nylig midlertidigt at reducere produktionen fra 52 til 42 MAX-fly per måned.

 

Relaterede artikler:

Donald Trump: Giv Boeing 737 MAX et nyt navn

737 MAX først på vingerne om to måneder

Boeings MAX-software først klar om seks uger