Analytiker: Indløsningstilbud for Cimber er uinteressant

Mansvell Enterprises Ltd. har som ny storaktionær i Cimber Sterling Group A/S nu officielt tilbudt at købe de resterende aktionærer ud til en pris på halvanden krone per aktie. Der er tale om et pligtmæssigt tilbud, som en aktieanalytiker kalder uinteressant.

Helt som ventet har aktionærerne i det børsnoterede Cimber Sterling Group A/S nu officielt fået et købstilbud på deres aktier fra selskabets nye storaktionær, Mansvell Enterprises Ltd.

Købstilbuddet er gyldigt fra mandag den 29. august 2011 og udløber den 26. september 2011kl. 18.00. I denne periodekan de tilbageværende aktionærer takke ja til den ukrainsk-cypriotiske storaktionærs tilbud om at købe aktierne til en pris på 1,5 kroner per aktie.

Næppe ret mange vil takke ja til det tilbud. Ganske vist er aktiekursen faldet fra 2,5 kroner den 22. juli og til nuomkring1,5 krone, men utilfredse aktionærer har formentligt allerede solgt deres aktier, og mange vil ønske at beholde aktierne i håbet om at den nye ejers forventede fusionsplaner kan give økonomisk pote.

Der er da også alene tale om et “pligtmæssigt offentligt købstilbud“ fra Mansvell Enterprises Ltd. til aktionærerne, idet den nye storaktionær tidligere har meldt ud, at man netop ikke ønsker at blive 100 % ejer eller har interesse i at afnotere selskabet. Netop Cimbers børsplatform har været set som en af grundpillerne i de fremtidige vækstplaner.

Købstilbuddet fra Mansvell er da også alene i medfør af § 31, stk. 1 i værdipapirhandelsloven og § 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud, der fastslår, at alle aktionærerne skal have det samme tilbud.

Det kommer efter at Mansvell den 1. august 2011 tegnede 110.500.000 aktier i en rettet emission og dermed opnåede 70,8 % af aktierne.

Hos den uafhængige aktieanalysevirksomhed, Aktieinfo.net ApS siger man da også, at købstilbuddet er uinteressant for aktionærerne.

“Aktien påtænkes fortsat at være børsnoteret, og det frie flow af aktier ændres ikke af nytegningen. Et tilbud om overtagelse af andre aktier er fremlagt af den nye hovedaktionær til kurs 1,50 kronesvarende til tegningskursen. Vi finder ikke tilbuddet attraktivt,“ hedder det i den seneste selskabsanalyse af Cimber Sterling Group A/S som Aktieinfo.net har udarbejdet.

I aktieanlysen fremhæver Aktieinfo.net, at rekapitaliseringen nu er bragt på plads og at “opgaven for ledelsen er først og fremmest at opnå positiv indtjening fra selve driften for at standse outflow af penge. Cimber Sterling har opnået fornyet styrke og dermed mulighed for forbedring af priser og aftalevilkår samtidig med at konkurrencepresset må forventes at aftage.“

Aktieinfo.net understreger samtidig, at selskabet skal vurderes på dets langsigtede potentiale.

“Set som investering er det de langsigtede muligheder for genrejsning og deltagelse i en større sammenhæng som udgør potentialet. Uklarhed hersker dog om dette spørgsmål indtil videre. Følsomheden overfor ydre påvirkninger er fremdeles høj,“siger indehaver John Stihøj fra Aktieinfo.net, der anbefaler at man afventer at købe flere aktier.

I mens afventer såvel personale som aktionærer det videre forløbaf genopretningen og dermed en konkret udmelding om fremtidens strategi.