Arbejdsretten: Ryanair-ansatte arbejder i Danmark

Selvom de flyver på irske fly, så arbejder de ansatte på Ryanairs baser i Billund og CPH i Danmark. Derfor kan danske fagforeninger kræve overenskomst med Ryanair, fastslår Arbejdsretten.

Hvis et fly står på jorden i Danmark eller flyver i dansk luftrum, så er det dansk lov, der gælder. Også selvom flyet er indregistreret i Irland. Det var onsdag den klare melding fra Arbejdsretten i sagen mellem Ryanair og LO om overenskomst eller ej for Ryanairs ansatte på selskabets baser i Billund og København.

På irske fly
Da sagen blev hovedforhandlet under et 9,5 time langt retsmøde den 15. juni argumenterede Ryanair og dets advokat heftigt for, at det burde være irsk lovgivning der gjaldt, da hovedparten af de ansattes arbejde foregår ombord på irske fly.

Men sådan så Arbejdsretten ikke på tingene.

”Handlinger, herunder arbejde, foretaget om bord på et irsk indregistreret fly, mens flyet står på jorden i en dansk lufthavn, er (…) foretaget på dansk territorium. Det samme gælder, så længe flyet befinder sig i dansk luftrum,” slog Arbejdsretten fast, da den onsdag eftermiddag afsagde dom i den meget omtalte sag.

Direkte ud til flyet
Ryanair argumenterede også ihærdigt for, at personalets tilknytning til basen er minimal. Det afgørende bør være, at de arbejder på irske fly, mente selskabet. Efter indførelsen af såkaldte ”electronic flight bags”, går piloterne direkte ud til flyet og skal ikke ind forbi et særligt crew-rum i baselufthavnen.

Arbejdsretten tillagde dog baselufthavnen større betydning.

”Det er den lufthavn, hvor personalet har sin base, som er centrum for piloternes og kabinepersonalets erhvervsudøvelse. Det er her, personalet møder ind. Det er her, arbejdet med at forberede flyvningen udføres. Det er her, personalet vender tilbage til efter hver tur. Det er her, arbejdet med afrapportering mv. udføres. Og det er her, personalet efter endt arbejdsdag træder af og tager hjem til deres private bopæl, som er deres naturlige sociale tilknytningspunkt både i forbindelse med arbejdet og i fritiden,” skriver Arbejdsretten i sin afgørelse.

Lige til højrebenet
Da Billund Lufthavn og Københavns Lufthavn begge ligger i Danmark og da baserne i de to lufthavne er centrum for Ryanair-personalets arbejde, så lå konklusionen lige til højrebenet for Arbejdsrettens dommere. De ansatte på baserne er omfattet af dansk arbejdsmarkedslovgivning. Den indebærer blandt andet, at en fagforening kan kræve en overenskomst med en virksomhed.

Derfor slog Arbejdsretten fast, at LO og fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU) lovligt kan kræve at Ryanair indgår en dansk overenskomst med dem. Hvis ikke selskabet vil det, så kan FPU lovligt varsle og iværksætte en hovedkonflikt.

Manglede navne
Arbejdsretten mente ikke at de konfliktvarsler, som Flyvebranchens Personale Union tidligere har sendt til Ryanair er lovlige. Det skyldes at varslerne ikke indeholder navne på de medarbejdere på basen i København, som FPU vil udtage til konflikt. Hvis ikke FPU har medlemmer blandt Ryanairs ansatte på basen i København, så skal det bare fremgå af varslet. Det er stadig muligt for fagbevægelsen at varsle konflikt mod en virksomhed, selv om en fagforening ikke har medlemmer i den pågældende virksomhed.

FPU og LO vil nu rette varslerne til og i dag torsdag afsende et nyt såkaldt første konfliktvarsel. Om cirka fem dage vil Flyvebranchens Personale Union afsende andet konfliktvarsel og cirka en uge efter det, vil en konflikt træde i kraft, hvis ikke Ryanair inden da har indgået en overenskomst.

LO’s advokat Peter Nisbeth vurderer overfor CHECK-IN.dk, at en konflikt vil kunne træde i kraft omkring mandag den 20. juli.