Trappetårnet i Billund Lufthavn (Arkivfoto: Morten Lund Tiirikainen)

Billund centrum for fjernbetjening af tårne

Billund Lufthavn skal efter alt at dømme huse et centralt kontrolcenter, hvis Naviair vælger at indføre ubemandede kontroltårne i de danske lufthavne.

Naviair har indledt en undersøgelse af muligheden for at drive de regionale danske lufthavne uden bemanding af kontroltårnene. Ambitionen er at samle den fremtidige tårnkontrol i et centralt kontrolcenter, hvis ellers undersøgelsen fører til en positiv anbefaling af projektet. .Den model Naviair som udgangspunkt opererer med indebærer at indflyvnings- og tårnkontrol samles i et nyt kontrolcenter i Billund Lufthavn. .

”Planen er at bygge ét samlet center i Billund. Ved at lægge det i Billund i stedet for i København, får blandt andet vi redundans, sådan så centeret i Billund kan tage over, hvis vores nuværende kontrolcenter i København bliver ramt af nedbrud. Desuden ligger det centralt i forhold til rekruttering af medarbejdere og i forhold til de lufthavne, som centeret sandsynligvis kommer til at betjene,” forklarer kommunikationsdirektør Bo Pedersen fra Naviair, der står for flyvekontrollen af det danske luftrum samt bemander tårnene i seks danske lufthavne.

Centeret i Billund vil fuldt udbygget skulle bemandes med 30-50 flyveledere. Omtrent dobbelt som mange, som Naviair i dag har tilknyttet Billund Lufthavns eget tårn.

Der sidder Naviair-flyveledere i tårnene i lufthavnene i København, Roskilde, Aarhus, Billund, Aalborg og på Bornholm. I Karup og Skrydstrup Lufthavne er flyvelederne militært ansatte og i Esbjerg, Sønderborg og Odense har man sine egne AFIS-operatører. De må ikke dirigere flyene men kun give dem informationer om blandt andet vejr- og vindforhold.

Holde natåben
Hvis projektet bliver realiseret har Naviair har i første omgang kig på lufthavnene i Aarhus og Billund som de første til at få ubemandede kontroltårne, men om det i sidste ende bliver de to lufthavne først, er ikke sikkert. Københavns Lufthavn I Kastrup er ikke omfattet af projektet, på Bornholm er forholdene anderledes fordi man ikke har nogen radar og i Roskilde er der meget skoleflyvning, som gør, at flyvelelsesopgaven dér i en vis udstrækning er anderledes end i andre lufthavne.

Naviair tror at en eventuel kommende fjernbetjeningsløsning kan gøre det attraktivt for lufthavne som for eksempel Sønderborg, og Esbjerg at komme ind under Naviair’s paraply fordi fjernbetjent tårnkontrol kan være en attraktiv ordning både økonomisk og kapacitetsmæssigt som alternativ til at lufthavnene holder fast i deres egne AFIS-operatører.

Ved at samle flyvelederfunktionen for flere lufthavne i ét center, så kan man eksempelvis lettere lade lufthavnene holde natåben, i det én flyveleder så for eksempel kan have ansvaret for to eller flere lufthavne på samme tid.

I brug i 2020
Det vil sandsynligvis koste et trecifret millionbeløb at etablere fjernbetjente kontroltårne i Danmark og et tilhørende centralt center. Naviair skal bruge 2017 på at undersøge om både økonmien og de operative og tekniske aspekter kan godtgøre investeringen. Hvis Naviair herefter vælger at føre projektet ud i livet, så vil centeret i Billund formentlig kunne blive taget i brug i 2020, hvor de første danske lufthavne så vil få ubemandede kontroltårne.

Naviair forventer i første omgang ikke at få brug for færre for flyveledere end i dag. Snarere tværtimod. For hvis andre lufthavne end de lufthavne, som Naviair betjener i dag, også vil fjernbetjenes, så bliver der snarere tale om et behov for flere flyveledere end i dag – ikke mindst fordi der i de kommende år samtidig forventes en jævn vækst i flytrafikken.

 

 

 

Relaterede artikler:

15 norske kontroltårne skal fjernstyres

Malmø Sturup på vej mod fjernstyring

Grønland ser på fjernstyrede kontroltårne

Verdens første ubemandede kontroltårn