Fra venstre: James Peck, der er kundedirektør hos ZeroAvia, koncernchef Joachim Nordin fra Skellefteå Kraft, Braathens Regional Airlines’ koncernchef Ulrika Matsgård samt administrerende direktør Robert Lindberg fra Skellefteå Airport. (Foto: Braathens Regional Airlines | PR)

BRA i nyt grønt samarbejde

Braathens Regional Airlines er gået sammen med tre andre virksomheder med henblik på at klarlægge potentialet i at benytte brint som brændstof i passagerfly med op til 80 sæder.

I de senere år har Braathens Regional Airlines (BRA) været en del af flere forskellige projekter, der har til hensigt at afprøve og skabe et erfaringsgrundlag med nogle af de nye teknologier, som ventes at ville spille en rolle i den grønne omstilling af luftfarten.

Nu har flyselskabet indgået et nyt samarbejde med samme sigte. Denne gang er det med den svenske lufthavn Skellefteå Airport, energiselskabet Skellefteå Kraft samt ZeroAvia, der er i færd med at udvikle en teknologi til brug i flymotorer, som gør, de kan drives af brint.

Selskabet arbejder på at udvikle et såkaldt powertrain, der på danske kaldes en drivlinje. Det er den mekaniske enhed i motoren, som er ansvarlig for at omdanne et givent brændstof til mekanisk kraft, der driver flyet.

Beregnet til fly med 40 til 80 sæder
Omdrejningspunktet i samarbejdet bliver, at man vil undersøge, hvorvidt der er et potentiale for at benytte to af ZeroAvias drivlinjer på passagerflyvninger samt flere undersøgelser af brints potentiale i den regionale luftfart i blandt andet det nordlige Sverige.

Det drejer sig om ZA600, der er beregnet til fly med ni til 19 og ventes at være på markedet i 2025, samt den større ZA2000-model. Denne er designet til en kapacitet på 40 til 80 sæder, og ifølge ZeroAvia påregner med, at den er klar i 2027.

Det kan potentielt være interessant for BRA, da man mener, at ZA2000 vil kunne monteres på Dash-8- samt ATR-fly, og flyselskabet i øjeblikket har 14 ATR 72 i flåden. Derfor vil man i regi af det nye samarbejde stille fly til rådighed for prøveflyvninger og undersøge hvilke kommercielle ruter, som kunne være relevante at foretage brintflyvninger på.

I forbindelse med projektet vil Skellefteå Airport, som blandt andet BRA beflyver, undersøge hvilken infrastruktur, der er nødvendig, hvis lufthavnen i fremtiden skal afvikle regionale flyvninger, der er drevet af brint, mens Skellefteå Kraft vil foretage en række analyser, der skal klarlægge potentialet i produktion og levering af brint.

Anses som en vigtig løsning på branchens klimaudfordring
BRA oplyser, at brint er en interessant teknologi i og med, at den ventes både at kunne sænke de økonomiske og miljømæssige udgifter samt de støjgener, der er forbundet med flytrafikken, hvilket potentielt kan føre til, at flere rejsende vil vælge at flyve på regionale ruter.

Teknologien er dog også interessant for udenrigstrafikken, fortæller Ulrika Matsgård, der er koncernchef for Braathens Regional Airlines.

”Hvis vi skal indfri vores mål om, at der ikke må udledes CO2 fra vores internationale flyvninger i 2045, er det nødvendigt, at vi får sat skub på teknologiudviklingen. Vi anser fly drevet af brint som en af de vigtige løsninger for europæiske flyvninger.”

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på flyvninger i de nordlige egne af alle nordiske lande, og hvis vi har held til at afprøve, videreudvikle og skabe et kommercielt produkt baseret på luftfart drevet af brint i Skellefteå, så kan vi bidrage til at øge de regionale flyvninger på en i sandhed bæredygtig vis,” udtaler administrerende direktør Robert Lindberg fra Skellefteå Airport.


Relaterede artikler:

Første kommercielle SAF-rute i verden

100 procent SAF-flyvning fra Malmø

Vil udvikle brint-elektrisk system til 76-sæders fly