Brændstof og Blue1 trak SAS ned

En stigning på knap en millard kroner i udgifterne til flybrændstof samt et stort tab på datterselskabet Blue1 var sammen med engangsudgifterne forbundet med Spanairs konkurs hovedårsagerne til SAS’ dårlige 2011-regnskab.

Finland og Spanien kan næppe være SAS-chef Rickard Gustafsons to foretrukne rejsemål i sommerferien. For det er netop det skandinaviske flyselskabs aktiviteter i de to lande samt kraftigt stigende brændstofpriser, der betød, at Gustafson onsdag måtte fremlægge et årsregnskab for 2011 med et samlet underskud før skat på knap 1,4 mia. danske kroner.

Driftsresultatet for det skandinaviske flyselskab blev et lille plus på 79 mio. kroner, men SAS’ 10 procent ejerskab af Spanair betød, at resultatet på bundlinjen blev et blodrødt milliardbeløb.

Større brændstofregning

Spanairs konkurs i slutningen af januar kostede SAS en engangsafskrivning på omkring 1,45 mia. danske kroner, mens det finske datterselskab Blue1 kom ud af 2011 med et underskud på 406 mio. kroner. Samtidig måtte Gustafson og co. se regningen på brændstof til flyflåden stige med 17 procent fra 5,6 mia. kroner i 2010 til knap 6,6 mia. kroner i 2011.

SAS-ledelsen har allerede taget konsekvensen af problemerne med Blue1. Med den tidligere vicekoncernchef John Dueholm for bordenden i bestyrelseslokalet har selskabet lukket sine europæiske ruter og vil fremover fokusere på finske indenrigsruter og feedertrafik ind til primært SAS’ hubs i Stockholm Arlanda og Københavns Lufthavn Kastrup. Forventningen er, at Blue1 vil kunne bidrage positivt til regnskabet i 2013.

Lønreduktioner

Brændstofpriserne er SAS ikke selv herre over. For et selskab, der slæber rundt med en række ældre særdeles brændstofslugende MD-80 og ældre Boeing 737-fly er det afgørende, at kompensere for den usikkerhed ved fortsat at reducere de øvrige omkostninger.

I 2011 reducerede SAS enhedsomkostningerne med 3,7 procent. Dermed levedeselskabet op til den tidligere annoncerede målsætning om en årlig reduktion på 3 – 5 procent. For at fastholde den målsætning i de kommende år sætter SAS tempoet op på sin 4Excellence-strategi. I løbet af 2012 og 2013 skal det skaffe 4,2 mia. danske kroner opnået gennem hovedsageligt besparelser, men også offensive tiltag.

Samtidig har SAS-ledelsen fået lovning fra fagforeningerne på, at de er villige til at levere en besparelse på 850 mio. kroner. Det skal ske gennem lønreduktioner, forringede pensionsforhold og produktivitetsforbedringer.

Passagerfremgang

Midt i de økonomisk svære tider kan SAS til gengæld glæde sig over, at passagererne ikke svigter. Således steg det samlede antal passagerer med otte procent fra 25,2 mio. i 2010 til 27,2 mio. i 2011.

Fremgangen var især drevet af den norske og svenske indenrigstrafik. Samtidig er kundetilfredsheden steget og selskabet holdt fast i titlen som Europas punktligste flyselskab for tredje år i træk.

Aktiemarkedet reagerede ved at sende SAS aktien ned med lidt mere end en procent. Igennem de seneste 52 uger er kursen på SAS-aktien faldet med næsten 65 procent.