Cimber-ansatte stemmer ‘ja’ til nye ansættelsvilkår

Det flyvende personale hos Cimber Sterling har netop stemt ‘ja’ til en ny ansættelsesaftale, hvorigennem produktiviteten skal øges med 10 % uden lønkompensation. I alt 83 % af de indkomne stemmesedler repræsenterede ja-sigerne.

Piloter og kabinebesætning hos Cimber Sterling har netop været igennem en afstemning, hvor de ansatte skulle tage stilling til et krav fra ledelsen om at øge produktiviteten med 10 % uden lønkompensation.

Medarbejderne skulle såledesacceptere øget arbejdstid, større fleksibilitet i forbindelse med produktionsplanlægning samt give afkald på kompensation ved landinger efter midnat. Forhold, der tilsammen vil give Cimber Sterling en produktivitetsforbedring på 10 % indenforden nuværende omkostningsstruktur.

Afstemningen sluttede i sidste uge, og Cimber-ledelsen fik mandag forelagt resultatet.

Samlet var der sendt stemmesedler ud til 402 medarbejdere, hvoraf 224 er piloter og 178 kabineansatte. Hos de kabineansatte valgte 121 ansatte at returnere stemmesedlen, heraf 93 med et kryds ved ‘ja’, mens 25 stemte nej. Herudover var der3 blanke stemmer. Det var således kun to ud af tre kabineansatte, der valgte at deltage i afstemningen. Til gengæld var der et klart flertal for den nye ansættelsesaftale blandt 77 % af de afgivne stemmer.

Hos piloterne var opbakningen mere entydig. Her deltog 151 ud af 224 i afstemningen, hvilket dog også er to ud af tre mulige. Men 134 stemte for forslaget, hvilket svarer til 88 %, mens 13 stemte nej. Hos piloterne var der4 blanke stemmer.

Samlet set var der således en opbakning på 83 % blandt de afgivne stemmer, hvilket svarer til 227 ud af 272. Men sætter man ja-stemmerne i forhold tilsamtlige 402adspurgte er opbakningen dog kun på 56 %. Man kan således gisne om, hvad der gemmer sig af holdninger hos de 130ansatte, der valgteikke at afgive deres stemme.

Hos administrerende direktør Jacob Krogsgaard er der dog glædeat spore over resultatet: “Jeg er rigtig glad for den brede opbakning. Vores flyvende kolleger har endnu en gang vist deres vilje til at bidrage til selskabets lønsomhed og fremtid.“