Cimber-dom havde skabt problemer for SAS-spareplan

En byretsdom fra december om ejerskabet til Cimber Sterling-flymotorer havde givet problemer, da SAS tidligere på året solgte og tilbageleasede motorer for 700 mio. kroner som en central del af selskabets økonomiske redningsplan, erkender SAS-koncerndirektør.

En byretsdom fra Retten i Sønderborg den 4. december sidste år kunne have kastet alvorligt grus i maskinen for SAS, hvis den var kommet tidligere på året. Det fortalte koncerndriftsdirektør Flemming Jensen fra SAS, da store dele af den danske luftfartsbranche tirsdag var samlet til et møde om konsekvenserne af dommen.

Dommen handlede om ejerskabet til leasede flymotorer når et flyselskab går konkurs. Og netop en aftale i februar 2013 om sale-and-lease-back af 19 flymotorer i 2013 var den første bid SAS fik i hus i arbejdet med den store spareplan, som var nødvendig efter at selskabets bankforbindelser havde sat SAS stolen for døren i november 2012. Manøvren indbragte SAS 700 mio. kroner ud af de i alt 2,6 mia. kroner som selskabet havde behov for at få i kassen gennem frasalg og leasing.

Byttet rundt
Den konkrete sag fra Sønderborg handler om ni flymotorer fra boet efter Cimber Sterling, som gik konkurs i maj 2012. Her var konkursboets kuratorer og en række leasingselskaber uenige om hvem der i dag ejer de ni motorer. De var oprindeligt udlejet af leasingselskaberne til Cimber Sterling separat eller som en del af et helt fly.

Gennem flere år op til konkurstidspunktet byttede Cimber Sterling i stor stil rundt på flymotorer mellem fly som de havde leaset og fly, som de selv ejede. Der blev flyttet rundt på både motorer fra leasede fly og fra egne fly samt motorer, der var leaset enkeltvis til brug som reservemotorer, når andre motorer var til reparation. Det skete for at holde så mange fly som muligt i luften.

En praksis, som ikke er ualmindelig i luftfartsbranchen, hvor fly kun tjener penge når de er i luften. Derfor kan det ikke betale sig at tage et fly ud af drift, når flyets oprindelige motor kommer tilbage fra reparation og lade den erstatte den reservemotor, flyet har fløjet rundt med i reparationsperioden.

Grebet af flyet
Det betød, at der på konkursdagen den 3. maj 2012 sad leasede motorer på en lang række af selskabets egne fly. Og det fik konkursboet til at hævde, at motorerne var blevet ”grebet” af flyene og nu tilhørte ejerne af flyene. Da de ni motorer har en værdi på mellem 3,4 og 12 mio. kroner per styk har leasingfirmaerne brugt store juridiske ressourcer på at kæmpe for, at få sine motorer tilbage.

Retten i Sønderborg afgjorde den 4. december sidste år, at to motorer tilhører boet, mens de resterende syv motorer tilhører leasingselskaberne. Det afgørende var ifølge retten hvor længe motorerne havde været anbragt på et fly. Hvis en motor havde været monteret på et fly i mere end tre måneder, var det ifølge rettens fortolkning blevet ”grebet” af flyet og var nu en del af flyet.

Parterne i Cimber Sterling-sagen enige om at byrettens fortolkning af reglerne er forkert og at der ikke er nogen mellemvej, sådan som retten ellers kom frem til. Enten tilhører motorerne de oprindelige ejere eller boet.

Selskaber i Irland
Den usikre retsstilling havde været gift for SAS’ sale-and-lease-back aftale og en lignende aftale om seks Boeing 737-600 fly, som SAS også indgik sidste år.

”Cimber-dommen kan give problemer i forbindelse med refinansiering. Og det ville den også have gjort i forhold til de aftaler vi havde lavet dengang,” forklarer koncerndriftsdirektør i SAS, Flemming Jensen, til CHECK-IN.dk.

Striden om ejerskabet til de ni motorer har nemlig betydet, at flere internationale leasingselskaber generelt er blevet mere tilbageholdende og forsigtige, når det handler om at lease fly og motorer ud til danske flyselskaber.

Branchekilder fortæller til CHECK-IN.dk, at flere leasingselskaber er begyndt at forlange, at de danske flyselskaber opretter selskaber i Irland. Flyene og motorerne udlejes så til de irske datterselskaber, da lovgrundlaget er mere klart i Irland end det tilsyneladende er tilfældet i Danmark.

Fare for konkurs
Leasingselskabernes usikkerhed ved at lease ud til danske flyselskaber bliver ifølge branchekilder ikke mindre af, at Danmark ikke har ratificeret den 12 år gamle såkaldte Cape Town-konvention. Det er en FN-konvention, der fastsætter internationale regler for leasing af vitale enkeltkomponenter i fly, landbrugsmaskiner og lignende.

At Danmark ikke har ratificeret Cape Town-konventionen fik i efteråret 2012 den konkrete konsekvens, at SAS var nødt til at omregistrere et af sine Airbus-langdistancefly fra dansk OY-register til norsk LN-register efter krav fra det leasingselskab, som ejede flyet. Norge har nemlig for flere år siden ratificeret konventionen.

Derfor vurderede leasingselskabet, at det havde langt større chancer for at kunne få sit fly, hvis SAS gik konkurs, sådan som der netop i efteråret 2012 var overhængende fare for. Det Airbus A340 fly, som SAS netop har leaset ind for en periode på seks år som vikar til sin langdistanceflåde, er da også netop af den årsag blevet indregistreret i Norge som LN-RKP.

Skrevet til ministeriet
Som CHECK-IN.dk tidligere har beskrevet, så har Justitsministeriet siden sommeren 2013 gransket mulighederne for at implementere Cape Town-konventionen helt eller delvist i dansk lovgivning. Det arbejde fortsætter i år, og ministeriet forventer ikke at eventuelle lovændringer vil kunne blive vedtaget i indestående folketingsår, som løber frem til midten af juni. SAS og flere andre aktører i luftfartsbranchen har skrevet til Justitsministeriet og påpeget den uheldige problemstilling.

I Cimber Sterling-sagen har begge sider valgt at anke dommen til Vestre Landsret med henblik på at vinde 9-0. Det betyder at motorstriden kommer til at fortsætte i retssalene. Det forventes dog at Landsretten vil tage stilling til sagen inden for et år.