Cimber Sterling vil stille krav til lufthavnene

Fremover vil Cimber Sterling indgå Service Level Agreements med lufthavnene for at kunne sikre,at serviceforpligtelser bliver overholdt. “Vi bør dele regningen, eller lave lovgivningen om,“ siger Cimber Sterlings kommercielle direktør Lars Bording på baggrund af øgede care-omkostninger i.h.t. EU-forordning 261/2004.

Vintervejret har været hårdtfor Cimber Sterling og mange andre luftfartsselkaber. Forsinkelser og aflysninger har medført, at selskabernes såkalde “care-omkostninger“ efter EU-forordning 261/2004 er vokset voldsomt som følge af vintervejrets forstyrrelser af lufttrafikken.

Men Cimber Sterling ønsker ikke længere at stå alene med den økonomiske byrde. Selskabet ønsker attage emnet op i Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL), derer det erhvervspolitiske samlingspunkt for virksomheder, der er aktive i dansk luftfart – organiseret under DI Transport.

“Vi er generelt set godt tilfredse med leverancer fra danske lufthavne. Vi vil dog gå i tættere dialog med lufthavnene om service levels, som de skal leve op til.Vi støtter at lufthavnene kommer under skærpede forpligtelser i forhold til deres leverancener. Lovgiverne bør se på, hvilken del af EU-forpligtelsen, som lufthavnene skal leve op til,“ siger kommerciel direktør Lars Bording til CHECK-IN.dk.

Cimber Sterling finder det rimeligt, at selskabet skal leve op til forpligtelserne overfor passagererne, men ønsker samtidig, at EU finder ud af, hvilke krav lufthavnene skal leve op til. “Vi bør dele regningen eller lave lovgivningen om,“mener Lars Bording.

Luftfartsdirektørenbenytter også lejligheden til at lange ud efter nogle af de konkurrenter, der ikke lever op til EU-forordningen om passagerrettigheder. “Der er ingen anden lovgivning i denne verden, der er underlagt så stramme forpligtelser. Nogle slipper lidt for nemt om ved det.“

Hos Bornholms Lufthavn, der måtte lukke lufthavnenden 23. og 24. december har man ikke lyst til at kommentere Cimber Sterlings synspunkter. “Jeg har forståelse for problematikken, men kan ikke forholde mig til det som repræsentant for en statsejet lufthavn,“ siger konstitueret lufthavnschef Stephan Jensen fra Bornholms Lufthavn, der ejes og drives af Trafikstyrelsen.

Administrerende direktør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn mener, at lufthavne og luftfartsselskaber har et skæbefællesskab, når sne og vinter sætter ind. Begge parter får driftsstab og ekstra omkostninger som følge af vintervejret. “Der er ingen lufthavne, der ikke gør, hvad de kan for at holde lufthavnen åben, og vi kalder altid ekstra personale på arbejde i den slags situationer,“ siger Søren Svendsen til CHECK-IN.dk.

I mellemtiden fortsætter det hårde vintervejr med uformindsket styrke, mens luftfartsselskaber og lufthavne har øgede omkostninger og færre indtægter. “Men vikan ikke rydde sneen i lufthavnene. Det har vi i stedet dygtige leverandør, der skal have styr på,“ slutter Lars Bording.

Foto: Kommerciel direktør Lars Bording fra Cimber Sterling ønsker, at lufthavnene fremover skal tage et medansvar for vintervejrets følgeomkostninger.