Illustration: Google Maps.

CPH til styrelse: Overvej grundigt hvordan modstandere inddrages

Den øvrige luftfartsbranches holdninger til CPH’s udvidelsesplaner bør indhentes på en måde, der passer bedst til lufthavnens dagsorden, lyder opfordringen fra CPH til Trafikstyrelsen.

Når Trafikstyrelsen i de kommende måneder begynder at høre den danske luftfartsbranche til deres mening om udvidelsesplanerne i Københavns Lufthavn, så bør det gøres på en sådan måde, at det giver et billede af de langsigtede behov og ikke fokuserer så meget på udfordringerne her og nu samt på kort sigt. Sådan lød opfordringen fra Københavns Lufthavn til Trafikstyrelsen på et møde den 10. januar. Det fremgår af et mødereferat, som CHECK-IN.dk har fået aktindsigt i.

I debatten om udbygningen af Københavns Lufthavn argumenterer lufthavnen selv for at udbygningen vil skabe plads til vækst, mange nye passagerer, turister og arbejdspladser. Et langsigtet perspektiv. På den anden side står flere flyselskaber, som mere kigger på de kortsigtede operationelle udfordringer, som en lukning af lufthavnens såkaldte tværbane vil give.

En transparent proces
I Trafikstyrelsen har man noteret sig modsætningerne i branchen.

“TBST noterer sig endvidere, at der er åbenlyse modsætninger mellem CPH’s ønske til en udbygning på tværbanen, og dele af luftfartssektorens vurdering af behovet for en tværbane, og at styrelsen på den baggrund vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med en transparent proces, hvor alle parter oplever at deres synspunkter indgår i beslutningsprocessen,” fremgår det af referatet fra mødet mellem Københavns Lufthavn og Trafikstyrelsen den 10. januar i år.

Styrelsen vil derfor inddrage luftfartsbranchen som en del af behandlingen af den ansøgning om lov til udbygning, som Københavns Lufthavn indgav 16. december sidste år.

”TBST oplyste, at der derfor vil ske en inddragelse af branchen som en del af behandlingen af sagen,” fremgår det af mødereferatet.

Det fik Københavns Lufthavn til på mødet at bede styrelsen nøje overveje hvordan inddragelsen bedst kan give et billede af de langsigtede behov, som CPH gerne vil have fokus på.

”CPH opfordrede til, at det blev overvejet grundigt, hvilken inddragelsesform, der vil give det mest retvisende billede af branchens langsigtede behov.”

Få mulighed for at bidrage
Københavns Lufthavn er sandsynligvis bekymrede for at operationelle udfordringer og fokus på flyvesikkerhed kommer til at overskygge for de langsigtede perspektiver i en udbygning, når Trafikstyrelsen beder luftfartsbranchen komme med deres synspunkter.

Udbygningen skal nemlig gøre lufthavnen i stand til at vokse fra 29 mio. passagerer i dag til 40 mio. passagerer om få år. Men fra adskillige flyselskaber og piloters side er der rejst bekymring for konsekvenserne af den lukning af den såkaldte tværbane, som oprindeligt var en del af Københavns Lufthavns udvidelsesplan. Bekymringer omkring hvorvidt lufthavnen uden en tværbane i fremtiden må lukke helt i kortere eller længere perioder, samt bekymringer omkring flysikkerheden.

Når man i dag spørger lufthavnen om formuleringen i mødereferatet, så lyder forklaringen, at det blot handlede om at sikre, at alle interessenter havde mulighed for at sætte sig ind i sagen.

”Vi gjorde styrelsen opmærksom på, at det var vigtigt, at processen bliver tilrettelagt således, at alle lufthavnens brugere ville få mulighed for at bidrage. Vi har flere end 70 flyselskaber, som opererer her i CPH, og eftersom vores udredningsrapport kun havde knap en måned på bagen på daværende tidspunkt, fandt vi det vigtigt, at alle havde lige mulighed for at tilegne sig viden og information, inden de bliver bedt om at forholde sig til de komplekse spørgsmål,” forklarer pressechef i Københavns Lufthavn, Kasper Hyllested, til CHECK-IN.dk.

Det handlede altså ikke om at branchen blev inddraget på en måde, der bedst sikrede et billede af det langsigtede behov – sådan som det ellers fremgår af referatet.

Blive sløjfet helt
I sidste uge kom Københavns Lufthavn med en overraskende udmelding om, at man alligevel ikke vil lukke tværbanen helt, når der skal bygges nye terminaler i den nordvestlige del af banen. Resten af banen vil i stedet blive bibeholdt og forlænget i den anden ende, så man får en 1.600 meter lang bane mod den 2.400 meter lange bane i dag. Når lufthavnen en dag skal udvides til at kunne håndtere mere end 40 mio. passagerer, så vil banen dog blive sløjfet helt.

Som CHECK-IN.dk kunne fortælle i sidste uge, så mener flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia dog ikke, at det gør den store forskel om banen er 1.600 meter lang eller helt nedlægges. For 1.600 meter er for kort til selskabets Airbus A321-fly, som fragter solhungrende danskere sydpå.

En forkortet tværbane får således ikke kritikerne til at tie stille.

 

Relaterede artikler:

Behandling af tværbane-lukning bliver en “turboproces”

Flyselskab: Forkortet tværbane ubrugelig

CPH vil beholde en forkortet tværbane

Piloter til politikere: Luk ikke tværbanen i CPH

Tværbanelukning kan udfordre nye SAS-fly