Københavns Lufthavn. (Foto: CPH | PR)

Dansk Erhverv bakker op om udvidelse af lufthavn

Regeringen er ved at bane vejen for øget vækst i Københavns Lufthavn, der gerne ser, at en fremtidig udbygning kommer til at ske i det nordlige område. Dansk Erhverv er begejstret for udspillet.

Med udspillet “Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” baner regeringen vejen for en udvikling af Københavns Lufthavn. Blandt de 19 nye initiativer, der er nævnt i oplægget, er en udbygning af og fremtidssikring af lufthavnen.

“Udbygningen af terminalerne skal sikre, at lufthavnen også fremover kan tilbyde en kapacitet og et serviceniveau, der matcher de internationale konkurrenter, og gør det nemt for både forretningsrejsende og private at rejse til og fra Danmark”, hedder det i oplægget.

Lovændring på vej
Derfor vil regeringen foreslå: ”En ændring af udbygningsloven, der giver Københavns Lufthavn A/S mulighed for at indlede en udvikling af lufthavnen i Kastrup.”

”Vores infrastruktur binder Danmark sammen, samtidig er det vigtigt, at vi er koblet solidt til resten af verden. Her er luftfarten helt afgørende, og især Københavns Lufthavn, som er indgang til hele Danmark for en stor del af både forretningsrejsende og turister. Det skal vi fastholde og bygge videre på,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Tilfredshed i lufthavn
Hos Københavns Lufthavn ser administrerende direktør Thomas Woldbye store perspektiver i regeringens udspil.

”Det er virkelig godt, at regeringen bakker op om planerne for den fremtidige udvikling og grønne omstilling af Københavns lufthavn inden for de eksisterende fysiske og miljømæssige rammer. Det betyder, at vi fortsat kan udvikle Danmarks internationale forbindelser og bevare positionen som Skandinaviens vigtigste trafikknudepunkt.  Det vil skabe vækst og jobs – både lokalt og i resten af Danmark,” siger han.

Om udviklingen i Københavns Lufthavn hedder det i udspillet: “I 2019 anvendte omkring 30,3 millioner passagerer Københavns Lufthavn til enten udrejse, ankomst eller transfer. Det er Københavns Lufthavne A/S’ forventning, at man vil opleve en gennemsnitlig passagervækst på 2-2,5 procent per år. Det vil medføre, at lufthavnen i 2045 får omkring 55 millioner passagerer årligt.”

”Vi taler om en langsigtet plan, der peger årtier frem. Selvom COVID-19 har ramt luftfarten hårdt, er der brug for en langsigtet plan til at sikre, at luftfarten kan udvikle sig i takt med samfundets behov. Den plan var også relevant før corona. De internationale prognoser viser, at flytrafikken igen forventes at vokse på den anden side af COVID-19. Her skal vi være klar,” siger Thomas Woldbye.

DE: Det er rigtigt set
Hos Dansk Erhverv er man begejstret for, at regeringen vil give lufthavnen mulighed for at vokse.

”Det er helt rigtigt set af regeringen. Coronaen har været hård ved lufttrafikken og lufthavnen, men nu går vi mod lysere, og der er et behov for at give Københavns Lufthavn mulighed for at udvikle sig. Lufthavnen er et internationalt knudepunkt, og det er på alle måder gavnligt for danskerne og for dansk erhvervsliv,” siger Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen.

“Skal vi have store konferencer, kunne tiltrække de bedste hoveder og meget mere, så skal det være nemt og hurtigt at komme til og fra Danmark. Men konkurrencen mellem de internationale lufthavne er hård, og derfor er det klart, at Københavns Lufthavn også skal udbygge og være på forkant med konkurrencen,” fortsætter han.

Masterplanen fra 2019
Som illustration af udviklingsplanerne bruger regeringen i sit oplæg en af tegningerne fra lufthavnens masterplan fra 2019. Den viser lufthavnens foretrukne scenarie, der går ud på at udbygge lufthavnens terminalområde ved at forlænge Finger A og Finger E (markeret med rød), mens tværbanen afkortes, forskydes mod sydøst og lukkes for landinger i nordvestlig retning ind over byen (markeret med gul).

Anbefalet nordlig
udvikling af
Københavns
Lufthavn fra Masterplanen fra 2019.

Lufthavnen ser gerne, at en fremtidig udbygning af lufthavnen kommer til at ske i det nordlige område, inden for lufthavnens eksisterende arealer og i direkte sammenhæng med nuværende terminaler, tog, bus og metro.

“Det giver mulighed for at fastholde et samlet standpladsområde til handling af fly, hvilket er afgørende for at sikre en effektiv drift for lufthavnens brugere,” hedder det i masterplanen.

Der står videre: ”Det nuværende lovgrundlag, der beskriver, hvordan lufthavnens areal kan disponeres, begrænser mulighederne for en hensigtsmæssig udbygning af standpladser til fly. Inden for en kortere årrække vil der ikke være flere ledige arealer i lufthavnens nordlige område til udbygning af standpladser, hvorefter det bliver vanskeligt for lufthavnen at imødekomme fremtidens behov for kapacitet.”

Pris: Over 30 milliarder
I masterplanen fra 2019 er der en tidsplan, som havde den forudsætning, at Folketinget inden sommerferien 2021 har godkendt ændringerne i lovgrundlag. Var det faldet på plads, ville om- og udbygningerne stå klar i 2028.

Når man ser på prisen, bliver det i masterplanen anslået, at investeringen, hvis man anvender den nordlige løsning, vil løbe op i omkring 30 milliarder kroner.

”Som sagt taler vi her årtier frem i forhold til investeringerne. Men det er afgørende vigtigt at sikre en fremtid, hvor Københavns Lufthavn fortsat kan skaffe Danmark den bedst mulige internationale tilgængelighed, økonomisk vækst og arbejdspladser.  Regeringens udspil giver mulighed for at udmønte de ambitioner der også lå før coronaen ramte. Udover regeringens udspil, er det også vigtigt, at få gennemført branchens forslag til en klimafond, der kan understøtte den nødvendige grønne omstilling af luftfarten,” siger Thomas Woldbye.

 

Relaterede artikler:

“Naturligt at CPH genovervejer investeringsplaner”

CPH skal omstilles til fremtidens lufthavn

CPH og flyselskaber enige om tværbaneløsning