Derfor bliver dit fly forsinket

Det er ikke vejrforhold, der kan risikere at forsinke de omkring 150.000 kommercielle flyvninger, der hver eneste dag året rundt finder sted over hele verden. Hos SAS, der er Europas mest punktlige flyselskab, er det helt andre ting der kan forhindre passagererne i at nå frem til tiden.

I tre år i træker SAS af FlightStats.com kåret som det mest punktlige flyselskab i Europa. Det er en rolle, som forpligter, hvorfor SAS til stadighed arbejder for sikre, at endnu flere fly ankommer til tiden.

Til den rolle har SAS i nogle år haft en såkaldt On Time General – eller på dansk, en Punktlighedsgeneral. Det er Per V. Schrøder, der udover at være kaptajn på Airbus A321-fly, også skal sikre, at SAS til stadighed gør en indsats for at forbedre punktligheden.

I april måned opnåede SAS en punktlighed på 90,78 procent, hvilket sikrede selskabet en førerposition blandt de større europæiske flyselskaber. Det betød, at 9 ud af 10 flyvninger ankom til tiden, hvilket vil sige indenfor 15 minutter i forhold til tidtabellen.

Forsinkelseskoder
For at kunne følge op på punktligheden opererer SAS med i alt 13 forsinkelseskoder til brug for intern rapportering.

Forsinkelseskodenbestemmes i første omgang af personalet i gaten, der herefter sender en telex til cockpittet, når flyet er kommet godt afsted. Hvis cockpittet ikke reagerer, vil koden blive accepteret.

Hver morgen bliver punktlighedstallene for den foregående dag gennemgået hos SAS. Det er selskabets COO, Flemming Jensen, der har det overordnede ansvar for at sikre, at punktligheden konstant er i top. Punktlighedsgeneral Per V. Schrøder assisterer Flemming Jensen i arbejdet med forbedre organisationen på netop dette område.

“Det er vigtigt, at vi bruger vores viden om årsagen til forsinkelserne til at blive bedre i morgen. Forsinkelseskoderne og opfølgningen på disse handler ikke om at placere ansvar for at smide aben videre til andre,“ understreger Per V. Schrøder.

Forsinkelser og årsagskoder i SAS for året 2011:

Forsinkelseskode Andel i procent
AH – Aircraft and ramp handling 6,9 %
AP – Airport and government authorities 13,4 %
AT – Air Traffic Flow Management 8,0 %
CM – Cargo & Mail 0,6 %
DA – Damage to aircraft 0,2 %
EP – EDP/Automated Equipment Failure 1,4 %
FO – Flight Operations and crewing 9,2 %
MI – Miscellaneous 0,1 %
OT – Others 3,9 %
PB – Passenger and baggage 6,7 %
RE – Reactionary 36,9 %
TE – Technical and aircraft equipment 9,6 %
WE – Weather 3,0 %
Total 100,0 %

Kilde: SAS

Domino-effekten
Den største årsag til forsinkelser er indrapporteret under ‘Reactionary’. Det er en kode, der dækker over forsinkelser som eksempelvis skyldes et for sent ankommende fly. Netop denne type forsinkelser er hyppigt forekommende. Hvis et fly kommer for sent af sted på en af dagens førsteture, vil der oftest være forsinkelser resten af dagen. Derbliver såledestale om en slags domino-effekt. Det sker i over en tredjedel af alle tilfælde, hvor fly er forsinkede hos SAS.

Andre væsentlige årsager til forsinkelser er myndigheds- og lufthavnsrestriktioner samt tekniske fejl.

I erkendelse af, at ‘Reactionary’ forsinkelser opstår uanset, hvor meget man forsøger at forbedre sig, ønsker punktlighedsgeneral Schrøder, at man i stedet skulle fokusere på at minimere de forsinkelser, der er forårsaget af teknik. Det vil påvirke systemet mest positivt, mener han.

På spørgsmålet om, hvor højt man realistisk set kan komme op i punktlighed, svarer Per V. Schrøder. “Det handler om, at få varianten gjort mindre. Jeg vil gerne af med alle udsvingene, så vi ligger stabilt højt.“

Men SAS ligger ganske godt til med mange måneder, hvor punktligheden er over 90 procent.

Mindre trafiktungt miljø
Naturligvis er det en enestående præstation at ligge højt på punktligheden i sammenligning med større flyselskaber som Air France-KLM, British Airways og Lufthansa. Men SAS har også infrastrukturen og trafikintensiteteni de skandinaviske lufthavne til hjælp.

På indenrigsruterne i Skandinavien flyver SAS en lang række afgange til lufthavne, hvor der måske kun kommer et fly i timen. Selskaber med hovedbase i eksempelvis London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle eller Frankfurt Airport er i væsentligt højere grad udsat for forsinkelser forårsaget af tæt trafik i luftrummet.

“SAS opererer i et miljø, der er mindre trafiktungt end hos andre selskaber. Til gengæld har vi vinterkoder, som andre flyselskaber ikke kommer i nærheden af,“ understreger Per V. Schrøder.

Men det er ikke kun vinteren, der kan forstyrre trafikken. I den kommende sommer forventer punktlighedsgeneralen de sædvanlige forsinkelser påmellem 3 og 4timer på de mange charterflyvninger til Grækenland.

Det skræmmer dog ikke. “Det gælder om at have is i maven. Det er det lange seje træk, der gælder, når vi arbejder med at forbedre punktligheden,“ siger Per V. Schrøder.

Læs også:

Punktlighed hos SAS atter i top

Ekstraordinær kontrol af håndbagage i Arlanda