Skatteminister Jeppe Bruus (S) flankeret af transportminister Thomas Danielsen (V) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M). (Foto: Transportministeriet)

Differentieret passagerafgift fra 60 til 390 kroner

Regeringen har torsdag morgen præsenteret sit udspil til grøn luftfart, og det indeholder en differentieret passagerafgift fra gennemsnitligt 70 kroner i 2025 til 100 kroner i 2030.

Siden SVM-regeringen præsenterede sit regeringsgrundlag i midten af december sidste år, har luftfartsbranchen ventet i 11 måneder på et konkret udspil til en passagerafgift, hvor provenuet blandt andet skal benyttes til at etablere en grøn indenrigsrute i 2025 og senest i 2030 at sikre en helt grøn indenrigsflyvning i Danmark.

På et pressemøde torsdag morgen i Skatteministeriet har skatteminister Jeppe Bruus (S), transportminister Thomas Danielsen (V) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard netop præsenteret det længe ventede udspil.

Som det var ventet, vil regeringen indføre en passagerafgift på danske flyrejser på gennemsnitligt 70 kroner per passager i 2025 stigende til gennemsnitligt 100 kroner fuldt indfaset i 2030.

Der er tale om en differentieret model afhængig af rejsens destination, således at der fuldt indfaset skal betales 60 kroner per passager for en indenrigsflyvning og flyrejser til EU-destinationer samt mellem 240 kroner og 390 kroner for interkontinentale flyvninger.

Passagerafgiften forventes fuldt indfaset af skulle indbringe omkring 1,2 milliarder kroner, hvoraf halvdelen af provenuet skal gå til at finansiere den forhøjede ældrecheck – også kaldet supplerende pensionsydelse – for de omkring 295.000 modtagere, der skal have ekstra 4.800 kroner om året.

“Luftfarten binder Danmark og verden sammen. Samtidig skaber den vækst og oplevelser – men luftfarten fylder for meget i CO2-regnskabet. Derfor skal vores flyrejser være grønnere. Med en grønnere indenrigsluftfart anviser vi vejen til en grønnere luftfart,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Grøn indenrigsrute i 2025 og tilskud til fire regionale lufthavne
Regeringen vil afsætte næsten 800 millioner kroner i perioden fra 2025 til 2029 til en grøn indenrigsrute. Samtidig skal der udbydes en tilskudsordning, der kan sikre, at alle indenrigsflyvninger i 2030 bliver grønne. Der skal afsættes 1,5 milliarder kroner hertil i perioden fra 2027 frem til 2033.

“Vi vil sende en grøn indenrigsrute i udbud, så vi har en helt grøn indenrigsrute om to år,” siger transportminister Thomas Danielsen.

Selvom en stor del af provenuet skal gå til at finansiere den forhøjede ældrecheck, så kommer nogle af pengene også til at gå tilbage til luftfarten, så der kan støttes en omstilling af luftfartsektoren. Der er en såkaldt ekstra pulje på en milliard kroner, der stilles til rådighed fra 2025 til 2033.

Derudover er der med aftalen sikret, at der samtidig afsættes 550 millioner kroner til tiltag, der skal komme de danske lufthavne og den danske luftfartssektor til gode.  Det betyder eksempelvis, at lufthavnene i Bornholm, Esbjerg, Karup og Sønderborg i en seksårig periode fra 2025 vil få et årligt tilskud på henholdsvis 18,7, 10, 10 og 8 millioner kroner.

Der er i aftalen indlagt et såkaldt ‘pitstop’ i 2027, hvor passagerafgiften og dens effekt kan evalueres, inden den bliver fuldt indfaset.

 

Relaterede artikler:

”Det er en mærkelig måde at høste skattekroner på”

Han får ansvaret for at udforme passagerafgiften

Ny regering: Passagerafgift på 100 kroner