Ankommende fly i Københavns Lufthavn. (Arkivfoto: Airbus A321 fra Sunclass Airlines, © Thorbjørn Brunander Sund | Danish Aviation Photo)

EASA frikender Trafikstyrelsen i sag om banelyshåndtering

EASA har nu gennemgået forløbet om de løsrevne banelysarmaturer i Københavns Lufthavn. Sikkerhedsagenturet rejser hverken kritik af lufthavnen eller Trafikstyrelsen for håndteringen af sagen.

Det vakte stor opsigt, da dagbladet Politiken i efteråret 2019 kunne fortælle, at Københavns Lufthavn i mere end et år havde kendt til et problem med løsrevne banearmaturer i lufthavnen. Avisen havde fået indsigt i et fortroligt udkast til en rapport, som artiklerne byggede på.

Sagen betød efterfølgende, at transportminister Benny Engelbrecht blev kaldt i samråd og måtte redegøre for, om sikkerheden i lufthavnen var i orden. Forløbet fik til sidst Benny Engelbrecht til at bede det europæiske agentur for luftfartssikkerhed EASA om at gå ind i sagen.

“For at vi, både I som ordførere og jeg som minister, kan være helt sikre på, at Trafikstyrelsen fører et tilstrækkeligt grundigt og rettidigt tilsyn med luftfartssikkerheden i Københavns Lufthavn, har jeg derfor bedt det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, EASA, om at se på den konkrete sag i forbindelse med deres kommende tilsyn i Danmark,” lød det i samrådet i Transportudvalget den 15. marts 2021.

EASA fører til dagligt tilsyn med de respektive nationale luftfartsmyndigheder i de europæiske lande.

Sagen håndteret korrekt
Nu har agenturet afsluttet sin undersøgelse af sagen om de løsrevne banelys i Københavns Lufthavn, og EASA frikender både lufthavnen og Trafikstyrelsen for håndteringen af sagen.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse, der blev udsendt den 17. december (en regulær “Take of the trash day”, red.) samtidig med statsministeriets pressemøde om coronasituationen.

”Det er vigtigt for mig at komme helt til bunds i sagen om banelys, og derfor bad jeg den uafhængige luftfartsorganisation EASA om at kigge på håndteringen af sagen. Jeg er derfor glad for, at EASA har vurderet at der ikke har været problemer med Trafikstyrelsens håndtering af hændelserne.”

Ifølge Transportministeriet er oplysninger om EASA’s tilsyn er som udgangspunkt fortrolige, indtil en tilsynssag endeligt er afsluttet og håndteringen af eventuelle fund er afsluttet, hvilket nu er sket.

 

Relaterede artikler:

Medie: Fortroligt rapportudkast belaster CPH

Defekt banelys stoppede flytrafik i CPH i to timer

Vejen banet for udbygning af Københavns Lufthavn