Luftfoto fra Københavns Lufhavn. (Foto: CPH | PR)

Vejen banet for udbygning af Københavns Lufthavn

Fire af Folketingets partier har sammen med regeringen indgået en aftale kaldet “Gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn”. Den politiske aftale sikrer, at CPH kan fortsætte sine udbygningsplaner.

Regeringen og en bred kreds af partier til højre i Folketinget har indgået en aftale om at arbejde for en lov, der sikrer udbygningen af Københavns Lufthavn.

Det er Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der sammen med regeringen vil sikre en ændring af udbygningsloven for lufthavnen, der præsenteres som “Gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn”.

Dermed kan Københavns Lufthavn fortsætte med udbygningsplanerne, så man kan sikre, hvad lufthavnen kalder “en moderne, fremtidssikret og effektiv lufthavn”.

”Hovedstadens lufthavn er helt essentielt infrastruktur for Danmark, og med udviklingsplanen fastholder vi København som et vigtigt trafikknudepunkt i Nordeuropa. Det giver arbejdspladser og vækst til København og til Danmark. Udviklingsplanen skal også ses i sammenhæng med regeringens nyligt fremlagte strategi for, hvordan vi bliver et Power-to-X-foregangsland, så blandt andet flytrafikken kan blive mere klimavenlig,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Position skal fastholdes
Administrerende direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavn understreger, at den politiske aftale har en helt afgørende betydning for lufthavnens videre udvikling.

“Med Københavns Lufthavn har Danmark en international lufthavn, som tilbyder erhvervslivet og rejsende tilgængelighed til resten af verden – langt ud over, hvad indbyggertallet i vores region tilsiger. Det kan kun lade sig gøre, fordi CPH er en internationalt attraktiv og konkurrencedygtig lufthavn. Den position skal vi fastholde, og det giver en ny udbygningslov mulighed for. Derfor er vi meget glade for den politiske aftale, som regeringen og flere af Folketingets partier nu har indgået.”

Baneforskydelse og terminaludvidelser
Den kommende udbygningslov betyder, at lufthavnens tværbane 12/30 forkortes og forskydes, så banen bliver kortere i nordvest mod Tårnby og lidt længere mod Øresund i sydøst. Dermed bliver det muligt at udvide de eksisterende terminaler i nord samt udvide antallet af standpladser.

Med planen bliver det også muligt at udvikle terminalområdet, så der stadig vil være direkte adgang til den kollektive transport, hvilket vil være en fordel for lokalt rejsende.

Ifølge Københavns Lufthavn bliver udviklingen inden for det nuværende hegn, og inden for gældende støj- og miljøkrav.

“Selvom coronapandemien har udløst den værste krise i lufthavnens historie, så tror vi stadig på en god og bæredygtig fremtid for CPH og for dansk luftfart. Men det kommer ikke af sig selv. I CPH skal vi arbejde hårdt for at fastholde positionen som Nordeuropas vigtigste hub for flytrafik – til gavn for både de rejsende, erhvervslivet og dansk økonomi,” uddyber Thomas Woldbye.

 

Relaterede artikler:

CPH indgår milliardkontrakt om udbygning

Klima- og miljøorganisationer vil stoppe CPH-udvidelse

Lysskakter og hængende haver i udvidet Terminal 3