Medie: Fortroligt rapportudkast belaster CPH

Ifølge fortroligt udkast til rapport kendte Københavns Lufthavn i et år til problem med løsrevne banelysarmaturer, mens flyoperationerne fortsatte. Det skriver Politiken.

Københavns Lufthavn vidste i et år, at der var alvorlige sikkerhedsproblemer på lufthavnens start- og landingsbaner. Men først i september i år blev en undersøgelse igangsat, efter at et fly havde ramt løsrevet glas og metal på en landingsbane. Driften fortsatte dog også herefter.

Det skriver dagbladet Politiken på baggrund af et fortroligt udkast til en rapport fra lufthavnen, som Politiken er i besiddelse af.

Fund af løsrevet armatur
Sagen begyndte i september 2018, da et løsrevet banelysarmatur blev fundet på en af lufthavnens hovedbaner, bane 22L. Hændelsen blev betragtet som et enkeltstående tilfælde, og der blev udarbejdet en handlingsplan for at sikre sig mod lignende tilfælde. Planen blev imidlertid aldrig ført ud i livet, viser rapportudkastet ifølge Politiken.

11 måneder senere, 22. august i år, blev der igen fundet et løst banelysarmatur på Taxiway B, og den 14. september blev der opdaget et løst banelysarmatur og flere fragmenter på bane 22R. Dagen efter – 15. september – påkørte et fly et løst lysarmatur på bane 12/30.

Ledelsen i CPH vil ikke kommentere rapportens foreløbige resultater. ”Jeg kan bare sige, at vi aldrig ville fortsætte driften, hvis ikke vi vurderede, at det var sikkert. Vi er sikre på, at det var forsvarligt at fortsætte driften,” siger driftsdirektør Kristian Durhuus til Politiken.

Ifølge Kristian Durhuus blev ledelsen i lufthavnen først i august og september i år bekendt med, at der ikke var tale om en enkeltstående hændelse men derimod en større problemstilling.

Drift fortsatte trods risiko
Hændelserne i september i år blev ifølge rapporten vurderet at udgøre ”en risiko i kategori A, der under ingen omstændigheder accepteres”, og som ifølge lufthavnens egne regler reelt gør det umuligt at lade fly lande og lette.

Alligevel fortsatte driften i lufthavnen, mens man begyndte at udbedre skaderne, ifølge udkastet fordi der ikke var klare procedurer til at håndtere sådan en sag. Først en måned senere konkluderede lufthavnen, at risikoen for, at armaturerne rev sig løs, var mindsket, skriver Politiken.

Omtalen af sagen har fået den ansvarlige minister til at reagere.

“Jeg tager luftfartssikkerheden meget alvorligt, og derfor afventer jeg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling & vurdering af sagen, da de er den ansvarlige myndighed for luftfartssikkerhed i Danmark. Jeg forventer, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikrer, at flysikkerheden altid er en førsteprioritet,” skriver transportminister Benny Engelbrecht i en kommentar på Twitter.

 

Relaterede artikler:

Banerenovering sætter CPH-rute på pause

CPH investerer mindre i infrastruktur

Banerenovering sætter CPH-rute på pause