Passager i fly med mundbind. (Foto: Evrim Ertik - iStock-1211188063)

EASA frygter coronapanik

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA forventer mange konflikter mellem passagerer og flypersonale, og i værste fald kan det blive en trussel mod flyvesikkerheden.

De europæiske flyselskaber har længe ventet på retningslinjer for, hvilke forholdsregler der skal tages, når flyene atter skal på vingerne efter nedlukningen som følge af COVID-19-pandemien,

Den 13. maj kunne EU-Kommissionen offentliggøre sine anbefalinger, og nu har Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) sammen med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) netop offentliggjort en såkaldt COVID-19-protokol for luftfarten.

Som forventet anbefales det ikke at holde midtersædet frit, og i stedet skal passagererne bære mundbind eller ansigtsmasker i lufthavne og i fly, ligesom det anbefales en sikkerhedsafstand på 1,5 meter, hvor det overhovedet er muligt.

Flere urolige passagerer
Selvom de fleste flypassagerer kan finde ud af at indrette sig under de nye retningslinjer, så er EASA alligevel bekymret for, at frygt blandt passagerer kan skabe en række situationer, der potentielt kan true flyvesikkerheden.

“I forbindelse med disse foranstaltninger kan der forventes en stigning i tilfælde af urolige eller forstyrrende passagerer, enten inden afgang eller under flyvningen. Dette kan skyldes, at passagerer ikke ønsker at sidde ved siden af ​​hinanden eller beskylder hinanden for ikke at følge reglerne. Der er et stærkt potentiale for konflikt, hvis det ikke styres ordentligt. I værste fald kan panik blive en ganske alvorlig trussel mod flyvesikkerheden – for eksempel hvis der er betydelige omplaceringer i kabinen,” hedder det i EASA´s nye COVID-19-sikkerhedsprotokol.

Det handler blandt andet om, at der før hver flyvning beregnes vægt og balance i forhold til last og passagerer, så flyets tyngdepunkt kan kalkuleres. Hvis for mange passagerer flytter rundt i kabinen, fordi man eksempelvis er bange for sidde ved siden af en passager der viser smittetegn, så vil tyngdepunktet forskubbes, hvilket kan få alvorlige konsekvenser i forbindelse med start og landing.

Forholdsregler ved sygdom
EASA har i sin nye COVID-19-protokol lagt op til, at passagerer, der ikke følger COVID-19-anvisningerne kan blive bortvist fra lufthavne og fly.

Men der er også tilfælde med pludseligt opstået sygdom, der kan skabe nogle udfordrende situationer for flyselskaber og lufthavne. Flere lande har valgt at temperaturscreene passagerer i lufthavne, og hvis kropstemperaturen er 38 grader eller derover, kan disse passagerer blive nægtet at bevæge sig rundt i lufthavnen og gå ombord i flyet.

Anderledes ser det ud, hvis der opstår sygdom undervejs på flyvningen. I tilfælde af at en passager viser symptomer, der kan sidestilles med COVID-19, skal der iværksættes en række forholdsregler. Det betyder, at ved tilfælde af feber, vedvarende hoste, opkastninger, diarré, vejrtrækningsproblemer og influenza-lignende symptomer, skal kabinepersonalet reagere.

Det sker ved at flytte den pågældende passager og eventuelle medrejsende til et område i kabinen, hvor der er afstand til resten af passagererne. EASA anbefaler en afstand på to sæderækker på hver side af den sygdomsramte passager.

Ydermere vil de passagerer, der har siddet op til to sæder – i alle retninger – fra den syge passager blive kontaktet af sundhedsmyndighederne i ankomstlandet, hvis passageren testes positiv for COVID-19.

Flyselskaber udfordret af COVID-19-regler
Blandt de øvrige anbefalinger fra EASA er blandt andet begrænsning af servering ombord, så der ikke opstår for stor kontakt mellem kabinepersonale og passagerer. Herudover mener EASA også, at der ikke skal foregå salg af toldfrie varer ombord.

Disse anbefalinger vil givetvis være en torn i øjet på lavprisflyselskaberne, der har baseret deres forretningsmodel på indtægter fra blandt andet salg ombord. 

En anden anbefaling kan også udfordre en praksis hos flyselskaberne. EASA anbefaler nemlig, at passagererne medbringer mindst mulig bagage i kabinen, og flyselskaberne opfordres til at igangsætte initiativer, der skal få passagererne til at indchecke mere bagage i lastrummet.

Det sker samtidig med, at SAS i denne uge har introduceret bagageløse billetter til Kina og Japan, hvor passagerer kan rejse billigere til Asien, hvis man ikke skal have indchecket bagage med i lastrummet.

 

Relaterede artikler:

Sådan renses kabineluften i flyene

EU: Alle passagerer skal bære ansigtsmaske

IATA: Ansigtsmasker i stedet for frit midtersæde