Parkerede Lufthansa-fly. (Foto: Lufthansa | PR)

EU overvejer at forlænge statsstøtteordning

EU-Kommissionen foreslår, at de lempeligere regler for statsstøtte til blandt andet luftfartsbranchen forlænges med yderligere et halvt år indtil udgangen af juni 2021.

EU kan være på vej med en hjælpende hånd til de brancher, som er ramt økonomisk hårdest af coronakrisen, hvilket blandt andet gælder luftfartsbranchen i Europa.

EU-Kommissionen har netop sendt et udkast til høring i medlemslandene, hvori Kommissionen foreslår at forlænge den midlertidige ordning med lempeligere regler for statsstøtte til visse brancher med endnu seks måneder.

EU vedtog tilbage i marts at løsne reglerne om statsstøtte for at hjælpe virksomheder, der er hårdt økonomisk ramt af coronapandemien.

Hvis EU-landene bakker op om det nye forslag, vil ordningen komme til at gælde indtil den 30. juni 2021.

Over 22 billioner kroner i statsstøtte
I de syv måneder, der er gået, siden den første statsstøtteordning blev vedtaget, har landene bevilget næsten tre billioner euro (22,3 billioner kroner) i statsstøtte til virksomheder inden for især luftfarts- og rejsebranchen.

Heraf tegner Tyskland sig for 54 procent af beløbet, blandt andet gennem store hjælpepakker til Lufthansa, mens Frankrig og Italien tilsammen tegner sig for 14 procent af det enorme beløb.

I den alvorlige situation som blandt andre luftfartsbranchen fortsat befinder sig, mener EU-Kommissionen imidlertid, at der er behov for at forlænge og justere de lempeligere regler for statsstøtte til udsatte virksomheder.

Krisen påvirker fortsat
”Virkningerne af krisen vil være hos os et stykke tid. Derfor foreslår vi at forlænge den midlertidige ramme indtil midten af ​​næste år og tilpasse den til virksomhedernes fortsatte behov, samtidig med at EU’s indre marked beskyttes,” siger Margrethe Vestager, EU’s konkurrencekommissær og ledende næstformand i EU-Kommissionen, i en pressemeddelelse.

Udover at forlænge ordningen for statsstøtte foreslår EU-Kommissionen også at udvide anvendelsesområdet for den midlertidige ordning. Udvidelsen omfatter blandt andet, at landene får mulighed for at dække faste omkostninger for virksomheder, der ikke har tilstrækkeligt med indtægter til selv at dække omkostningerne.

”Vores regler for statsstøtte vil spille en vigtig rolle for at guide medlemsstaterne til at sikre, at begrænsede offentlige midler anvendes målrettet, ikke fortrænger private investeringer og udnytter fordelene ved effektiv konkurrence,“ siger Margrethe Vestager.

 

Relaterede artikler:

Justeret luftfartspakke endeligt på plads

Lufthansa tvinges til at give plads til konkurrenter

EU godkender statsstøtte til SAS