Transport- og Boligministeriet på Frederiksholms Kanal. (Foto: TRM | PR)

Justeret luftfartspakke endeligt på plads

Regeringen er nået til enighed med Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en justering af luftfartspakken. Takststøtten øges fra 90 til 160 millioner kroner.

Efter at det i begyndelsen af september blev klart, at EU-Kommissionen ikke kunne godkende den rutestøtteordning, der oprindeligt blev indgået aftale om i luftfartspakken den 25. juni, så er partierne bag aftalen nu blevet enige om en justeret aftale.

Således har regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti besluttet at frafalde rutestøtteordningen og i stedet øge rammen for takststøtteordningen fra 90 millioner kroner til 160 millioner kroner.

Dermed kan flyselskaber og lufthavne få støtte svarende til at betale eller reducere lufthavnstaksterne med 50 procent. Dog er der en begrænsning på støtten til maksimalt 800.000 euro per virksomhed, eller hvad der svarer til næsten seks millioner kroner.

“COVID-19 er gået meget hårdt ud over luftfartssektoren, og det betyder, at erhvervslivet og hele den danske befolkning har langt færre rejsemuligheder end vi er vant til. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan få pengene ud og arbejde til gavn for dansk luftfart, og at vi dermed kan være med til at få sat gang i luftfarten igen,” siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Afventer politisk udmøntning af 65 beløbsramme på millioner kroner
Forligskredsen har ikke alene kigget på at flytte midler fra den foreslåede rutestøtteordning over til takststøtteordningen. Der er afsat et rammebeløb på 65 millioner kroner, der skal kunne anvendes til at understøtte luftfartsbranchen og en genstart af luftfartssektoren.

Her er det specifikt kompensation for security-udgifter, støtteordninger af social karakter, en fast-track model i Københavns Lufthavn for de erhvervsrejsende samt muligheden for at reducere og kompensere for udgifter til licenser og fastholdelse af særlige kompetencer i luftfartssektoren, der sigtes på.

Der skal laves en politisk udmøntning af beløbsrammen inden den 9. oktober, og her vil partierne også tage anbefalingerne fra Genstartsteam for Luftfart med i overvejelserne. Herudover vil der også blive overvejet andre relevante bidrag fra branchens aktører, fremgår det af aftaleteksten.

Mere fleksibilitet i vestdansk ruteudviklingsstøtte
Der er samlet afsat 259 millioner kroner i luftfartspakken, og her er 25 millioner kroner allerede øremærket til klimainitiativer, mens ni millioner kroner tilflyder ruteudviklingsprogrammet Vestdanmark Connected.

I sidstnævnte program er partierne endvidere nået til enighed om at skabe mere fleksibilitet i forhold til anvendelsen af midlerne, så de også kan bruges til at markedsføre udenlandske destinationer over for danske borgere samt til destinationsmarkedsføring internt i Danmark.

 

Relaterede artikler:

EU har underkendt dansk indenrigsflystøtte

Ændret luftfartspakke tilgodeser små flyselskaber

Luftfartspakke til 259 millioner kroner