(Foto: Johnnyalive)

EU vil indføre forhåndstilladelser til Europa-rejser

EU-Kommissionen fremsatte onsdag forslag om at indføre ETIAS, der er en forhåndgodkendelse af indrejse til EU for borgere fra visumfrie lande.

Danske og andre europæiske rejsende til USA har igennem en årrække været vant til på forhånd at skulle levere informationer til de amerikanske myndigheder for at få lov til at gå om bord i et fly med kurs mod USA. Denne ordning kaldes ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Nu vil EU etablere en lignende ordning for statsborgere fra lande, der på forhånd er undtaget for at søge visum til de nuværende 28 EU-lande. Det europæiske system vil få navnet ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) og er første skridt på vejen til at føre de aftaler ud i livet, der blev nedfældet i Bratislava-erklæringen ved EU-topmødet i september måned.

Dengang løftede Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker sløret for, at der var et nyt initiativ på vej på dette område.

“Vi har brug for at vide. hvem der krydser vores grænser. I løbet af november vil vi foreslå at etablere et automatisk system, der kan afgøre, hvem der får tilladelse til at rejse til Europa. På den måde vil vi vide, hvem der vil rejse til Europa, før de overhovedet er ankommet,” sagde Jean-Claude Juncker og understregede dermed, hvilken betydning det vil have, at EU-Kommissionen vedtager ETIAS-forslaget.

ETIAS-systemet vil samle information om alle rejsende til EU for at skabe mulighed for på forhånd at afsløre ulovlige indrejser samt forbedre sikkerheden. Det vil føre til en forbedret kontrol af EU´s ydre grænser samtidig med, at det letter kontrollen med rejsende mellem Schengen-landene.

Lavt gebyr
Når aftalen om ETIAS-programmet er vedtaget betyder det, at statsborgere fra lande som eksempelvis Australien, Canada, Japan og USA skal søge om forhåndsgodkendelse til at rejse til Danmark og andre EU-lande. Det samme gælder en lang række lande i og udenfor Europa.

Det bliver dog ikke gratis for statsborgere udenfor det europæiske fællesskab at søge ETIAS-tilladelsen. For hver person over 18 år skal der betales fem euro, hvilket svarer til 38 danske kroner. Til gengæld gælder tilladelsen for et ubegrænset antal indrejser i op til fem år. Til sammenligning koster det 14 dollars – eller lige i underkanten af 100 danske kroner – at søge om en ESTA-tilladelse til USA.

“At sikre vores grænser og beskytte vores borgere har den højeste prioritet. ETIAS vil lukke et hul i informationen ved at krydschecke rejsende fra visumfrie lande med alle vores øvrige systemer. Samtidig vil vi sikre, at ETIAS skal være let at bruge, hurtigt, billigt og effektivt,” siger Frans Timmermans, der er viceformand i EU-Kommissionen.

ETIAS-programmet vil blive styret af det europæiske grænse- og kystvagtagentur EBCGA i tæt samarbejde med myndighederne i EU-landene samt Europol, der er EU´s fælles politienhed. Alle ansøgninger vil blive sammenholdt med oplysninger i en række europæiske registre samt databaser tilhørende Europol og Interpol.

 

Relaterede artikler:

PNR-oplysninger del af anti-terrorpakken

Skærpede visumregler til USA

EU vil have indsigt i information om flypassagerer

Nyt gebyr for rejse til USA

Skærpede indrejsekrav til USA