Fagforeninger bakker ud af storfusion

Dårlige erfaringer med en a-kasse betyder, at Jet Times kabinepersonale i første omgang siger nej tak til at deltage i en sammenlægning af flere danske luftfartsfagforeninger.

De stewardesser og stewarder, der servicerer charterrejsende og andre gæster ombord på Jet Times fly, kommer i første omgang ikke med i den nye store fagforening for flyvende personale i en række danske luftfartsselskaber, som er under opsejling. Det samme gælder for kollegerne i charterluftfartsselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Igennem længere tid har Flyvebranchens Personale Union (FPU) og Cabin Union Denmark (CUD) forhandlet om sammen at skabe én stor fagforening, der vil organisere en meget stor del af landets stewardesser, stewarder og piloter. Jet Time Cabin Union og Thomas Cook Cabin Union Denmark er sammen med Cabin Attendants Union, der organiserer kabinepersonalet i SAS, en del af CUD.

Men i stedet for at følges i samlet flok og smede bånd med FPU, så har Jet Time og Thomas Cook’s kabinepersonale valgt i første omgang at trække sig og se tiden an.

Stod uden arbejde
For de 140 medlemmer af Jet Time Cabin Union’s vedkommende, så skal årsagen primært findes i dårlige erfaringer fra tidligere med den a-kasse som FPU’s medlemmer er tilknyttet. FPU er en del af Serviceforbundet og medlemmerne står derfor i en anden a-kasse end medlemmerne i CUD, der er en del af FTF.

”Mange af vores medlemmer har en historik med ansættelser i Sterling Airways og Cimber Sterling. Det betyder, at de ser skidt på Serviceforbundets a-kasse, som de ikke føler levede op til det de forventede, da de to selskaber gik konkurs og medlemmerne stod uden arbejde,” forklarer formanden for Jet Time Cabin Union, Thomas Kondrup, til CHECK-IN.dk.

Kommer over
Jet Time’s kabinepersonale er blevet lovet, at de kan fortsætte med at være medlemmer i FTF’s a-kasse. Men de har alligevel ønsket i første omgang at stå uden for sammenlægningen.

”Erfaringerne med Serviceforbundets a-kasse har affødt en vis skepsis og derfor vil medlemmerne gerne vente os se hvordan CAU og FPU klarer det inden vi slutter os til,” siger Thomas Kondrup, der dog ikke er i tvivl om, at foreningen vil slutte sig til de andre på et tidspunkt.

”Jeg er ikke i tvivl om at vi kommer over om et halvt eller et helt år. Men det er bedre at vælge rigtigt første gang,” understreger Thomas Kondrup.

CHECK-IN.dk erfarer, at medlemmerne af Thomas Cook Cabin Union i første omgang heller ikke ønsker at gå med i samarbejdet med FPU. Det har dog ikke været muligt at få en uddybende forklaring fra Thomas Cook Cabin Unions formand, Gitte Michelsen.

Ind under LO
Det er derfor kun fagforeningen for de SAS-ansatte stewardesser og stewarder, Cabin Attendants Union (CAU), der forhandler med FPU om en sammenlægning. Forhandlingerne er næsten afsluttet, men inden en endelig aftale indgås vil CAU’s bestyrelse gerne have en forhåndstilkendegivelse fra CAU’s 1200 medlemmer på, om der er opbakning til en sammenlægning. Det sker på CAU’s generalforsamling på torsdag. Hvis de fremmødte medlemmer nikker ja vil bestyrelsen forhandle de sidste detaljer på plads med FPU.

Hvis sammenlægningen bliver en realitet, vil CAU forlade FTF og den nye fagforening vil blive en del af LO-familien. Dermed kommer SAS’ kabinepersonale ind under LO-paraplyen, hvor også SAS’ bagagefolk og check-in personale befinder sig. De er organiseret i henholdsvis 3F og HK. Dermed bliver det lettere at støtte hinanden med sympatistrejker og tale med én stemme over for SAS-ledelsen.