Første del af Cimbers redningsplan gennemført

Mandag indløb en strøm af fondsbørsmeddelelser fra Cimber Sterling. Det var vedtægtsændringer, storaktionær-meddelelser og et muligt købstilbud til mindretalsaktionærerne. Meddelelserne var praktiske ændringer efter fredagens ekstraordinære generalforsamling.

Hele mandagen kom en strøm af fondsbørsmeddelelser fra Cimber Sterling Group A/S.

Det var den praktiske udmøntning af fredagens ekstraordinære generalforsamling i det børsnoterede sønderjyske luftfartsselskab.

Her godkendte aktionærerne et reelt salg af Cimber Sterling til Mansvell Enterprises Ltd, der betaler 165 millioner kroner for en majoritetsandel i Cimber Sterling. Efter generalforsamlingens formelle godkendelse fredag fulgte så en række praktiske meddelelser i løbet af mandagen.

Klokken 10.52 blev der udsendt en fondsbørsmeddelelse om vedtægtsændringer. Det var den nødvendige opdatering af selskabets vedtægter efter generalforsamlingen. Den primære ændring var blandt andet selskabets kapital, der efter den gennemført aktieemission nu udgør 156 millioner kroner fordelt på 156.000.000 aktier á 1 kroner.

Et andet punkt var vedtagelsen af en stemmeretsbegrænsning således at den nye storaktionær ikke blot kan udpege samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Umiddelbart herefter fulgte en selskabmeddelelse om “Registrering af kapitalforhøjelse“, der nu var gennemført.

Heraf fremgik det, at “Mansvell Enterprises Ltd. har tegnet og indbetalt kapitalforhøjelsen på 110.500.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 og at kapitalforhøjelsen i dag er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter registrering af de 110.500.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 udgør Cimber Sterling Group A/S’ aktiekapital nominelt DKK 156.000.000 fordelt på 156.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 1. Hver aktie à nominelt DKK 1 giver ret til en stemme på selskabets generalforsamlinger.“

Formelt betød dette at den nye ejer havde indbetalt købesummen for de nye aktier og dermed sikret Cimber Sterling livgivendefrisk kapital.

Klokken 12.10 kom atter en fondsbørsmeddelse i form af en “Storaktionærmeddelelse“ fra Mansvell Enterprises Ltd. der formelt indberettede, at man nu ejede110.500.000aktier svarende til 70,8% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Cimber Sterling.

Klokken 12.11 fulgte en ny fondsbørsmeddelelse, denne gang om et muligt pligtmæssigt tilbud i Cimber Sterling. Da Mansvell Enterprises Ltd. med den nye aktiepost reelt kontrollerer selskabet har selskabet i henhold til reglerne i kapital 8 i Lov om Værdipapirhandel nemlig pligt til at tilbyde mindretalsaktionærerne samme pris for deres aktier, hvis de ønsker at sælge.

Derfor vilMansvell Enterprises Ltd. indenfor 4 uger fremsætte et pligtmæssigt offentligt købstilbud til aktionærerne i Cimber Sterling Group A/S medmindre Mansvell Enterprises Ltd. opnår en dispensation fra Finanstilsynet. Mansvell er ikke interesseret i at overtage selskabet 100 % og aktionærerne vil næppe sælge til den lave kurs, så dette bliver formentligt rent proforma.

Endelig fulgte dagens sidste fondsbørsmeddelelse fras Cimber Sterling kl. 14.03. Det var fra de gamle storaktrionærer, der havde set deres ejerandel udvande i forbindelse med Mansvell-aftalen.

Af disse fremgik det, at Jørgen Nielsen (viaBardin ApS), Hans Ingolf Nielsen (via Helenia Holding ApS) og Lone Marie Koch (via Koch & Nielsen ApS) hver især ejer 6.000.000aktier svarende til hver 3,85 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder.

Den blå avis-milliardæren Karsten Ree ejer via Ree Kredit A/S 5.005.000aktier svarende til 3,21 % mensDanfoss-familiens B&MC Holding, Nordborg A/S ejer 2.800.000aktier svarende til 1,79 % af selskabet.

Cimber Sterling har udkæmpet en regulær kamp for overlevelse de sidste måneder, hvor man har betalt både leverandører og lønninger til egne medarbejdere for sent.

Med den ukrainske milliardær som ny storaktionær er selskabets umiddelbare pengenød overstået, men endnu venter svaret på det helt afgørende spørgsmål: hvadskalCimber Sterling være i fremtiden?

Det er afgørende ikke blot for den nye ejer, men også de hårdt prøvede mindretalsaktionærer ogisær medarbejderne. Men svaret får man næppe for alvor føren ny generalforsamling, der er planlagt til30. august.