Forvirring om nye regler for aske-flyvning

Torsdag morgen blev nye procedurer for flyvning i det zoneopdelte luftrum implementeret. Reglerne kom samtidig med, at luftrummets status blev ændret fra zone 2 til zone 3. SAS måtte torsdag aften aflyse adskillige afgange på grund af manglende godkendelse til at flyve i zone 2.

Forvirringen var stor det meste af torsdagen, da de første meldinger lød på lukket luftrum i dele af Jylland for sidenhen at blive ophævet samtidig med, at Statens Luftfartsvæsen (SLV) kl. 08:00 indførte de nye EU-godkendte procedurer for flyvning i et zoneopdelt luftrum afhængig af koncentrationen af aske.

Det fik mange medier til at tolke det i retning af, at luftfartsselskaberne selv kunne bestemme, hvorvidt man ønskede at flyve under de gældende forhold, hvilket selvsagt skabte forvirring samt utryghed hos de rejsende.

Der er i stedet tale om et sæt nye procedurer, hvor luftfartsselskaber kan opnå godkendelse til at flyve i et område med lettere forurening af askepartikler. Der kan være tale om særlige restriktioner for at opnå en godkendelse – f.eks. at man oftere skal rense flyets motorer. Derefter skal flyfabrikanterne godkende hvert enkelt selskab.

Cimber Sterling oplyser, at selskabethar fået SLV´sgodkendelse afsine respektiveflytyper til flyvning i zone 2. Det betyder, at selskabet vil kunne fortsætte sin operation – med visse begrænsninger – såfremt koncentrationen af aske stiger og udløser en zone 2-status.

Torsdag aften havde SAS stadig ikke fået myndighederne godkendelse til selskabets flytyper, hvilket resulterede i en lang række aflysninger, idet man frygtede at luftrummet var på vej til at ændre sig fra Zone 3 til Zone 2-niveau.

Zone-opdelingen er som følger:
Zone 1: Områder med en høj forekomst af vulkansk aske
Zone 2: Områder med en lav forekomst af vulkansk aske
Zone 3: Områder, hvor der ikke er partikler fra vulkansk aske

Der kan frit flyves i Zone 3, mens der skal tilladelse til at flyve i Zone 2. I tilfælde af Zone-1 status vil myndighederne lukket luftrummet.

De regler, som luftfartsselskaberne skal opfylde for at flyve i Zone 2er nedenstående:

• Den myndighed, der har typecertificeret luftfartøjet, må ikke have indvendinger mod at der flyves i zone 2.

• Operatøren (luftfartsselskabet) skal udarbejde en risikovurdering, herunder procedurer for flyvning under zone 2 forhold.

• Operationer i zone 2 udføres alene på operatørens ansvar.

• Der skal gennemføres en planlægning af flyvningen, der bl.a. tager højde for et pludseligt opstået behov for at afvige fra den planlagte rute.

• Der må maksimalt flyves tre timer i luftrum defineret som zone 2.

• Efter tre timers flyvning i zone 2 skal flyet inspiceres efter fastsatte retningslinjer.

• Alle observationer eller forhold, der kan tilskrives vulkansk aske skal indberettes til SLV.

Som det fremgår, fraskriver myndighederne sit ethvert ansvar for flyvning i Zone 2, således at det alene er luftfartsselskabet, der bærer ansvaret. Det virker paradoksalt, at luftfartsselskabet først skal indhente tilladelse fra myndighederne til at opererere i Zone 2, hvorefter myndighederne fraskriver sig ansvaret, så snart tilladelsen er givet.

Foto: Fra SLV´s hovedkontor på Ellebjergvej i København skal luftfartsselskabernes flytyper godkendes til Zone 2-flyvning.