EU-Kommissionen i Bruxelles. (Foto: Sébastien Bertrand | CC 2.0)

Frikendt i sag om godkendte lånegarantier til SAS

EU-Domstolen har torsdag frifundet EU-Kommissionen i forhold til en ankesag, hvor Ryanair mener, at SAS havde fået en ulovlig lånegaranti fra den danske og svenske stat under COVID-19.

Den 10.  april 2020 besluttede regeringerne i Danmark og Sverige at yde en lånegaranti til SAS på hver 1,5 milliarder svenske kroner, og tilsammen 3,0 milliarder svenske kroner, som følge af COVID-19-pandemien.

De statslige foranstaltninger havde til hensigt at yde SAS en delvis kompensation for de skader, der fulgte af
aflysninger eller omlægning af selskabets flyvninger som følge af de indførte rejserestriktioner.

Lånegarantien blev godkendt af EU-Kommissionen den 15. april 2020, men den 19. juni samme år valgte Ryanair at indgive en stævning til EU-Rettens justitskontor med påstand om at annullere kommissionens afgørelse. Ifølge Ryanair var lånegarantien ikke forenelig med EU-Traktatens bestemmelser.

Den 14. april 2021 blev EU-Kommissionen frifundet af EU-Retten, idet det blev fastslået, at støtten var givet i henhold til EU-Traktaten. En afgørelse, som Ryanair efterfølgende valgte at anke.

Ingen ulovlig forskelsbehandling
Den 28. september 2023 har EU-Domstolen ved en endelig afgørelse frifundet EU-Kommissionen i sagen.

I afgørelsen er der blevet lagt vægt på, at SAS havde væsentligt større markedsandele end sine nærmeste konkurrenter i Danmark og Sverige, og derfor var selskabet blevet mere påvirket af rejserestriktionerne i forbindelse med COVID-19, hvorfor støtten ikke var en ulovlig forskelsbehandling.

Det understreges samtidig, at støtteforanstaltningen kunne begrænses til SAS, og at det ikke var påkrævet, at alle virksomheder, som havde lidt skade under COVID-19, blev begunstiget.

Ikke nok med at Ryanair taber sagen, men selskabet skal udover at bære sine egne omkostninger også betale sagens omkostninger for EU-Kommissionen og SAS.

Tilbage står nu sagen om EU-Rettens annullering af den afgørelse om statsstøtte til SAS på en million euro, eller hvad der svarer til 7,5 milliarder kroner, som EU-Kommissionen godkendte i august 2020. EU-Kommissionen er i gang med en tilbundsgående undersøgelse, der ventes afsluttet inden årets udgang.

 

Relaterede artikler:

Ryanair taber sag om statsstøtte til SAS

Margrethe Vestager godkender dansk hjælp til SAS

SAS får hjælp fra Danmark og Sverige