Fly fra ITA Airways. (Foto: ITA Airways | Facebook.com | PR)

Gør indsigelser mod Lufthansas køb af ITA Airways

Nu har EU-Kommissionen formelt gjort indsigelser mod Lufthansas delvise overtagelse af ITA Airways, da man frygter, at handlen vil få konsekvenser for konkurrencen på kort- og langruter.

Allerede i slutningen af januar tændte EU-Kommissionen flere advarselslamper, da myndighederne nærer en vis bekymring over flere af de mulige konsekvenser, hvis Lufthansa-koncernen som planlagt overtager 41 procent af aktierne i ITA Airways.

Kommissionen har i en periode kigget handlen efter i sømmene med henblik på at sikre, at den delvise overtagelse ikke vil få negativ indflydelse på konkurrencesituationen. Nu er politikerne kommet frem til, at man som udgangspunkt mener, at netop det er tilfældet.

I en skrivelse er Lufthansa Group samt det italienske økonomiministerium, der har forestået salget af andelen af ITA Airways, blevet informeret om, at Kommissionens holdning er, at handlen – som sagerne står i øjeblikket – ikke vil være til gavn for de europæiske flypassagerer.

Er bekymret over flere punkter
Ifølge EU-Kommissionen frygter man, at konkurrencen på blandt andet short haul-ruter mellem Italien og lande i Centraleuropa vil lide under den delvise overtagelse.

Det vil gå ud over forbrugernes valgmuligheder, der i forvejen er begrænsede, fordi et mindre antal selskaber beflyver disse ruter, hvoraf de fleste er lavprisselskaber såsom Ryanair, der i en del tilfælde gør brug af mere afsidesliggende lufthavne, lyder det.

Det samme gør sig gældende på langdistanceruter fra Italien til destinationer i USA, Canada og Japan. I dag konkurrerer ITA Airways med Lufthansa og koncernens Star Alliance-samarbejdspartnere United Airlines, Air Canada og All Nippon Airways om disse flyvninger.

Det vil dog i Kommissionens optik ikke være tilfældet efter et opkøb, da man opfatter ITA Airways, Lufthansa og de tre andre Star Alliance-medlemmer som en enkelt enhed, hvis handlen skulle få grønt lys.

Slutteligt fortæller EU-Kommissionen, at man er bekymret for, at et delvist Lufthansa-ejet ITA Airways kan etablere eller befæste en dominerende markedsposition i Milan Linate Airport (LIN), hvilket vil gøre det vanskeligt for andre flyselskaber at få fodfæste i den italienske lufthavn.

Har mulighed for at komme med forslag
På baggrund af bekymringerne har Kommissionen nu med skrivelsen formelt gjort indsigelser mod den delvis overtagelse, men det understreges dog, at det ikke er ensbetydende med, at der er blevet truffet en endelig afgørelse.

Næste skridt er nemlig, at både Lufthansa og økonomiministeriet i Italien har mulighed for at svare på EU-Kommissionens bekymringer, bede om at få afviklet en mundtlig høring om emnet eller at få indsigt i de sagsakter, som er blevet udarbejdet indtil videre.

De to aktører kan ligeledes foreslå forskellige tiltag, der kan være med til at komme betænkelighederne over konkurrencesituationen i møde. I tidligere tilfælde har det eksempelvis været frasalg af aktiver såsom slots eller at hjælpe konkurrenter i gang på givne ruter.

Hvis man ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal det ske, inden fristen udløber den 26. april i år, siger EU-Kommissionen.

”Kommissionen er bekymret for, at det kan få negative konsekvenser for konkurrencen på i forvejen koncentrerede markeder, hvis ITA ophører med at virke som et uafhængigt flyselskab uden, at der indføres tiltag som kompenserer herfor.”


Relaterede artikler:

EU advarer mod Lufthansas investering i ITA Airways

Sådan skal ITA Airways integreres hos Lufthansa

Officielt: Lufthansa køber 41 procent af ITA Airways (opd.)