Gregory Gurtovoy ny bestyrelsesformand i Cimber Sterling

Ukrainske Gregory Gurtovoy blev på tirsdagens ordinære generalforsamling i Cimber Sterling valgt som ny bestyrelsesformand. Den ukrainske højrehånd for oligarken Igor Kolomoysky skal fremover stå i spidsen for et luftfartsselskab, der måtte aflægge et utilfredsstillende regnskab med et nettounderskud på 212.670.000 kroner.

Gårsdagensordinære generalforsamling i Cimber Sterlingblev hvad angår resultat og afvigelsesforklaringer en gentagelse af generalforsamlingen året før.

De fysiske rammer var dog anderledes. Det femstjernede Hotel Skt. Petri var skiftet ud med det mere moderate Quality Airport Hotel Dan, hvilket samtidig signalerede, at Cimber Sterling i større grad har måttet sætte tæring efter næring.

Men ellers var formandens kommentarer, der ledsagede endnu et katastroferesultat med et underskud på 212 millioner kroner,nogenlunde de samme som året før.“Kort fortalt er det kombinationen af nogle meget udfordrende markedsvilkår, nogle ekstraordinære høje omkostninger og selskabets stadig mere anstrengte likviditetssituation i løbet af regnskabsåret,“ forklarede den afgående bestyrelsesformand Vilhelm Hahn-Petersen på generalforsamlingen.

Og det blev fulgt op af en af de mere sjældne erkendelser fra det børsnoterede flyselskab: “Vi har ikke været i stand til at opnå den nødvendige størrelse til lønsomt at operere 3 flytyper i 3 forskellige segmenter. Og trods en meget ihærdig indsats fra alle i selskabet, må vi erkende, at vi ikke har været i stand til at drive den samlede forretning lønsomt i de seneste 2 år, og det har smittet negativt af på selskabets aktiekurs. Det kan vi ikke være – og det er vi ikke – tilfredse med,“ var den noget barske kommentar fra bestyrelsesformanden.

Dermed blev der også fortalt, at den cykliske forretningsmodel havde fejlet – eller i hvert fald var forsøgt gennemført på baggrund af en volumen, der ikke var tilstrækkelig til at sikre den fornødne rentabilitet.

Mansvell-selskaberne skal sikre stordriftsfordele

Netop derfor er samarbejdet med Mansvell-selskaberne af afgørende betydning for Cimber Sterlings fremtid. “Vi må konstatere, at Cimber Sterling ikke har opnået en størrelse i sig selv til at konkurrere lønsomt i både Indenrigs-, Regional og Leisure-segmenterne samtidig, og Mansvells overtagelse af aktiemajoriteten i selskabet og den efterfølgende samkøring med Skyways og City Airline skal netop ses i dette perspektiv,“ hed det i formandens beretning.

Gennem ejerskabet af Skyways, City Airlines og Cimber Sterling vil Mansvell få en stærk position i den regionale trafik,hvilket vil sigeindenrigstrafikken og ruter mellem de nordiske lande, navnlig i Danmark og Sverige. Herudover agter Mansvell med udgangspunkt i denne platform at servicere øvrige europæiske destinationer.

Cimber Sterling forventer, at denne position vilgøre Mansvell og de enkelte selskaber i gruppen til attraktive samarbejdspartnere for andre luftfartselskaber og vil desuden på lang sigt kunne give en række synergier selskaberne imellem, som både kan reducere omkostningerne – f.eks. ved konsolidering af flytyper og stordriftsfordele ved indkøb – og ved at styrke markedspositionen.

Fremtidig strategi ikke afklaret

Men det er endnu for tidligt at gisne om den fremtidige strategi, selvom administrerende direktør Jacob Krogsgaard tidligere har udtalt til CHECK-IN.dk, at han ikke forventer de store ændringer i den nuværende strategi.

“Jeg er bevidst om, at Cimber Sterlings medarbejdere gør sig mange tanker om, hvorledes den fremtidige arbejdsplads kommer til at se ud, og at både medarbejdere og aktionærer venter med spænding på udmeldinger om den fremtidige strategi og struktur,“ var den afsluttende kommentar frabestyrelsesformand Vilhelm Hahn-Petersen vedgårsdagens generalforsamling.

Den afgående bestyrelsesformand fortsætter i den nye bestyrelse som næstformand, og formand blev ikke overraskende ukraineren Gregory Gurtovoy, der er direktør i ukrainske AeroSvit samt bestyrelsesformand i svenskeCity Airline samt Avia Express Sweden AB, der er selskabet bag Skyways.

Heruodverblev følgende indvalgt i bestyrelsen: Piotr Ikonowicz, Timur Novikov, Jørgen Lindegaard, Jesper Jarlbæk, Jørgen Nielsen (repræsentant for minoritetsaktionærerne) samt medarbejderrepræsentanterne John Fahnøe Christiansen, Carsten Jacobsen og Sten Vestergård-Poulsen.

Cimber Sterling forventer i regnskabsåret 2011/12 en koncernomsætning på DKK 2,1 milliarder kroner mod DKK 1.941 millioner i 2010/11 – altså en vækst på lidt mere end 8 procent, hvilket er højere end eksempelvis forventningerne hos SAS.

Samtidig estimeres et primært driftsresultat (EBIT), som vil være et underskud på mellem 20 og 60 millioner kroner mod et underskud på 200 millioner kroner i 2010/11. Forventningerne er dog baseret på virksomheden, som vi kender den idag uden hensyntagen til en ny strategi og deraf følgende driftsmæssig situation.