Oslo Lufthavn. (Foto: Ivan Brodery | Avinor | PR)

Hovedudfordring for Avinor: Fald i indtægter

I 2023 blev overskuddet mindre end året før, og overordnet set befinder Avinor sig i en svær økonomisk situation. Besparelser skal blandt andet findes ved fjernstyring af tårnkontrol.

Avinor har netop bundet sløjfe på det seneste regnskabsår, og i den forbindelse fortæller lufthavnsoperatøren, at man har en stor udfordring i, at der kommer for få indtægter ind fra de 43 lufthavne, som det statslige selskab driver i Norge.

I løbet af regnskabsåret, der strakte sig fra den 1. januar til og med den 31. december sidste år, omsatte Avinor for 11,5 milliarder norske kroner (7,5 milliarder danske kroner).

Det er 10,5 procent mere end året før, hvor omsætningen beløb sig til 10,4 milliarder norske kroner (6,8 milliarder danske kroner). Tallet repræsenterer 98,2 procent af 2019-niveauet, da Avinor dengang bogførte en omsætning på 11,7 milliarder norske kroner (7,7 milliarder danske kroner).

Faldt i forhold til året før og 2019-niveauet
Det beløb, der står tilbage på bundlinjen, når skatten er betalt, er faldet sammenlignet med 2022. Avinor forklarer, at den udvikling hænger sammen med øgede udgifter, som var afledt af, at elpriserne var højere end tidligere i løbet af sidste år.

I 2022 landede Avinor et overskud på 427 millioner norske kroner (281 millioner danske kroner), men sidste år blev det 28,8 procent lavere i og med, at resultatet endte på 304 millioner norske kroner, hvilket svarer til 200 millioner danske kroner.

Det aktuelle årsresultat er 54,2 procent mindre end i 2019, da selskabet dengang skrev 665 millioner norske kroner (438 millioner danske kroner) på bundlinjen i regnskabet.

Er fladet ud
I alt benyttede 49 millioner passagerer sig af lufthavnene i Avinors portefølje sidste år, men trods det er 9,6 procent flere end de 44,7 millioner rejsende i 2022, er antallet af starter og landinger i lufthavnene blot blevet øget med 0,8 procent, fortæller selskabet.

Ifølge Abraham Foss, der er koncernchef i Avinor, kæmper operatøren i øjeblikket med flere udfordringer.

”Avinors hovedudfordring er reducerede indtægter på grund af ændringer i rejsemønstre efter pandemien. Der er langt færre forretningsrejsende end tidligere, og nordmændenes indenrigs-rejseaktivitet er fladet ud.”

”Den lavere trafikmængde, manglende tilpasning af lufthavnsafgifterne samt reduceret indkomst per passager, som i høj grad skyldes en reduceret kvote for køb af tax-free, udfordrer Avinor-modellen.”

Flere tårne bliver fjernstyret
Topchefen fortæller, at en af de måder som Avinor vil spare penge på er ved, at man lukker tårnkontrollen i en række små lufthavne, og denne skal efterfølgende overføres til Bodø Lufthavn, hvor den vil blive fjernstyret fra.

Det drejer sig om tårnene i lufthavnene i Båtsfjord, Mosjøen, Sandane, Sørkjosen, Vadsø samt Ørsta-Volda.

”Mange af vores lufthavnstårne ​​er mere end 50 år gamle og skal udskiftes i løbet af de næste par år. At bygge et nyt tårn vil koste omkring 70 til 80 millioner norske kroner (46-52 millioner danske kroner) med de aktuelle priser for byggeri,” siger Abraham Foss.

Kalder beslutningen rigtig
Den nye beslutning og andre eksisterende planer vil betyde, at Bodø Lufthavn i løbet af en årrække vil varetage tårnkontrollen for 21 forskellige norske lufthavne. Kontrollen med de seks omtalte tårne overføres i 2026 og 2027.

”Investeringen i fjernstyrede tårne ​​er den rigtige for Avinor, da det er et fremtidssikret teknologiprojekt, der både medfører store besparelser og er med til at udvikle flyveledertjenesten.”

“Det er desuden en investering, der kun bliver vigtigere set i lyset af, at Avinor befinder sig i en krævende økonomisk situation, hvor der er et behov for at få lukket kløften mellem indtægter og udgifter.”


Relaterede artikler:

Oslo Lufthavn har tabt pusten

37 af 44 Avinor-lufthavne havde driftstab i 2022

Fortsat modvind i norske lufthavne