Boeing 777 fra Emirates. (Foto: Nestek | CC 4.0)

IATA lancerer model for måling af CO2-udledning

CO2-udledningen fra flytrafikken skal mindskes i de kommende år, og til det formål har IATA udviklet en ny metode, der kan benyttes til at udregne klimaaftrykket for den enkelte passager.

I takt med at klimadagsordenen i stigende grad får en større gennemslagskraft i luftfartsbranchen, stilles der også flere krav til den måde, som tallene for hvor meget CO2 enkelte passagerer udleder på en flyvning, opgøres på.

Det har ansporet flyselskabernes internationale brancheorganisation IATA til at udvikle en ny model, der kan benyttes til dette formål. IATA har brugt data fra flyselskabernes operationer til at udvikle metoden, der sigter efter at være ”den mest præcise” til at fastslå udledningstallene, lyder det.

Den nye udregningsmodel skal ses som et svar på en stigende efterspørgsel fra passagerer og rejsebureauer efter præcise oplysninger om CO2-emissioner. Ifølge IATA er en præcis og standardiseret model for beregningerne afgørende. Det gælder især ved erhvervsrejser, hvor tallene indgår i beregninger af, hvor tæt virksomhederne er på at indfri deres klimamål.

I overensstemmelse med stor aftale
IATA oplyser, at den nye model giver vejledning på en række områder, der er vigtige, når beregningerne skal foretages. Det drejer sig blandt andet om hvor meget brændstof samt hvilke typer af brændstof, der benyttes under en flyvning.

Det vil sige, at hvis en flyvning eksempelvis foretages med en vis procentdel bæredygtigt flybrændstof i tankene, takseres den anderledes, end hvis der udelukkende blev benyttet almindeligt jetbrændstof. Desuden indregnes også den udledning, der finder sted, når flyets brændstofforbrug omdannes til CO2.

IATA fortæller i øvrigt, at vejledningen om brændstofberegninger er i overensstemmelse med de bestemmelser, som medlemslandene i den internationale luftfartsorganisation ICAO blev enige om, da de vedtog den globale klimaaftale for luftfarten, der hedder CORSIA, hvilket er en forkortelse for Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.

Vægt og andre aspekter
Derudover vejleder modellen også om hvordan udregninger af udledninger, der ikke er CO2, skal foregå, og så tager den højde for det såkaldte Radiative Forcing Index, der måler hvor mange gange større den samlede klimapåvirkning af eksempelvis en flyvning er i forhold til selve CO2-udledningen.

Yderligere benytter modellen også et såkaldt vægtbaseret beregningsprincip, der afdækker, hvordan vægten af både passagerer og belly cargo påvirker CO2-udledninger undervejs. I tillæg hertil vejleder den også om vægtens betydning for CO2-emissionerne ved brug af den faktiske vægt af passagererne samt en standardvægt, oplyser IATA.

I tillæg hertil vurderer modellen ligeledes vægten af den måde, som de enkelte fly er indrettet på, da det også har indvirkning på klimaaftrykket. Modellen tager derfor højde for de individuelle kabineklasser, så den kan afspejle de forskellige konfigurationer, som flyselskaberne benytter sig af.

Upræcise beregninger kan svække forbrugertilliden
Ifølge IATAs generaldirektør Willie Walsh bliver det tiltagende mere vigtigt, at der findes nøjagtige beregningsmetoder for luftfartens klimaaftryk.

Det skyldes, at korrekte udregninger kan være medvirkende til, at passagerer eller virksomheder kan træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker frivilligt at købe kompensation for rejserne eller investere et beløb i bæredygtigt flybrændstof for at mindske klimapåvirkningen.

“Mængden af metoder til CO2-beregninger med varierende resultater skaber forvirring og svækker forbrugernes tillid. Luftfarten er forpligtet til at have nul udledninger i 2050. Ved at skabe en fælles standard for beregningen af luftfartens CO2-emissioner, har vi skabt et vigtigt værktøj, der kan hjælpe med at nå dette mål.”

 

Relaterede artikler:

IATA: Afgifter fremmer ikke bæredygtig luftfart

ATR gennemfører testflyvning med 100 procent SAF

Danmark indgår luftfartsklimaaftale på COP26