Terminal 4 i New York J.F. Kennedy Airport. (Foto: Wikimedia Commons)

IATA: Ny lovgivning vil ikke forhindre forsinkelser

Et kommende lovforslag om passagerrettigheder er blevet mødt med kritik af IATA, der ikke mener, at det vil hjælpe med at mindske antallet af forsinkede eller aflyste flyvninger i USA.

Det er ikke gået ubemærket hen, at den amerikanske præsident Joe Biden og landets transportminister Pete Buttigieg har fremlagt regeringens ambition om at udarbejde et nyt lovforslag, der – hvis det bliver vedtaget – vil give flypassagerer flere rettigheder end i dag.

Intentionen er, at det skal gælde ved forsinkelser eller aflysninger, der er affødt af omstændigheder, som ligger uden for flyselskabernes kontrol. I øjeblikket er flyselskaber blot forpligtet til at tilbagebetale billetprisen, men det vil den amerikanske regering ændre på.

I stedet ønsker politikerne, at flyselskaberne i fremtiden skal kompensere passagerernes udgifter til mad, indkvarteringsmuligheder, transport til og fra hotellet samt ombooking af billetterne, når deres fly ikke afgår til tiden eller en afgang helt bliver droppet.

Det har fået IATA til at kritisere beslutningen, som flyselskabernes internationale brancheorganisation mener, er problematisk af flere årsager.

Ser ikke sammenhæng
En del af bevæggrunden bag Biden-regeringens ønske om at regulere området er, at man håber, at lovgivning og økonomiske konsekvenser kan være med til at dæmme op for i hvert fald en del af de mange forsinkelser, der har martret landets flytrafik i det seneste års tid.

Den sammenhæng ser IATA dog ikke. Organisationen forklarer, at erfaringer med den europæiske passagerforordning kaldet EU261/2004 har vist, at lovgivning med den omtalte type sanktioner ikke bidrager til at mindske antallet af hverken forsinkede eller aflyste flyvninger.

Det begrunder IATA med, at en rapport som EU-Kommissionen udgav i 2020, har vist, at trods passagerrettigheder steg antallet af aflysninger i EU fra 67.000 i 2011 til 131.700 i 2018, mens mængden af forsinkelser blev øget fra 60.762 til 109.396 i de samme år.

Procenten af forsinkelser, som flyselskaber menes at være skyld i, faldt dog, men det tilskrives ifølge organisationen, at antallet af forsinkelser grundet ekstraordinære omstændigheder såsom flyveleder-strejker steg i løbet af perioden, lyder det.

Endnu ikke afgjort
Derudover påpeger IATA, at man mener sådan lovgivning kan føre til ”urealistiske forventninger” hos flypassagererne, da organisationen har en formodning om, at de rejsende i ”de fleste tilfælde” ikke vil kunne komme i betragtning til kompensation.

Det begrundes med, at mangel på flyveledere spillede en rolle i sidste års flykaos, ligesom lukkede baner og udfordringer med at få fat i tilstrækkeligt med reservedele også påvirker driften.

Det skal dog nævnes, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på hvilke situationer, der vil være omfattet af lovgivningen. Det skal afklares i den kommende tid.

Kan potentielt få konsekvenser
Willie Walsh, der er IATAs generaldirektør, udtaler, at hvis den amerikanske regering gør alvor af at indføre passagerrettigheder a la dem, der er kendt fra Europa, kan det ende med, at kunderne må bidrage til at betale udgifterne hertil.

”Flyselskaberne har allerede et økonomisk incitament til at få afviklet passagertrafikken som planlagt. Forsinkelser og aflysninger er er en stor udgiftspost for selskaberne, og hvis passagererne ikke er tilfredse med serviceniveauet, har de mulighed for at rejse med et andet flyselskab i fremtiden.”

”Det ekstra lag af udgifter, som denne lovgivning vil være skyld i, vil ikke forhindre forsinkelser, men vil i stedet skulle tjenes ind på andre områder, hvilket sandsynligvis vil få konsekvenser for billetpriserne.”


Relaterede artikler:

USA vil udarbejde forslag til passagerrettigheder

Flykaos kan betyde skærpede kompensationsregler

Foreslår bøde på 100.000 kroner for flyforsinkelser