Boeing 737 MAX-fly fra Icelandair. (Foto: Icelandair | PR)

Icelandair mindskede underskuddet i 2021

Icelandair fik et underskud på 680 millioner kroner i 2021, hvilket var fremgang i forhold til året før. I år forventer det islandske flyselskab at komme op på 80 procents kapacitet af 2019-niveauet.

Luftfarten i Island var fortsat hårdt ramt af coronapandemien i løbet af 2021, men situationen er dog løbende blevet forbedret hos blandt andet landets største flyselskab.

Hos Icelandair er der nemlig fremgang at spore i regnskabet for 2021 sammenlignet med året før. Selskabet har netop lagt tallene frem for det forgangne år, og det viser en stigning i omsætningen. Icelandair omsatte for 584,9 millioner dollar (3,8 milliarder kroner, red.) sidste år, hvilket var en stigning på 34,9 procent.

Icelandair kom ud af 2021 med et negativt resultat, men også her var der imidlertid positive tegn. Nettounderskuddet i 2020 lød på 376,2 millioner dollar (2,44 milliarder kroner, red.), mens resultatet for 2021 endte med et tab på 104,8 millioner dollar (680,2 millioner kroner, red.). Dermed mindskede Icelandair altså underskuddet i det andet coronaår.

Passagertallet hos Icelandair i 2021 endte på 1,46 millioner, hvilket var en stigning på 64 procent i forhold til året før. Belægningsgraden faldt ganske lidt fra 67,2 procent i 2020 til 65,3 procent sidste år.

”En robust finansiel position”
Koncernchef i Icelandair, Bogi Nils Bogason, er da også ganske tilfreds med præstationen i 2021. Et år, der begyndte med store nedlukninger som følge af pandemien, men hvor det i løbet af året så bedre ud. I november blev eksempelvis den amerikanske grænse genåbnet for europæiske rejsende, hvilket kom til stor gavn for Icelandair.

”Året 2021 var et år med opsving. Efter at have fokuseret på at bevare vores infrastruktur, viden og fastholde den finansielle styrke under hele pandemien, var vi i en stærk position til en effektiv genopretning, så snart passagerefterspørgslen begyndte at stige i 2021,” siger koncernchefen i forbindelse med udsendelsen af regnskabet for fjerde kvartal samt hele året.

Icelandair gik fra kun at betjene fire destinationer med 10 ugentlige afgange fra Island tidligt på året – til 200 afgange om ugen til 34 forskellige destinationer i sommerperioden. Ved årets udgang var kapaciteten på 65 procent af 2019-niveauet. Og i løbet af årets 12 måneder blev ansat næsten 1.000 nye medarbejdere.

I løbet af året blev Air Iceland Connect integreret i moderselskabet, ligesom Icelandair gennemførte salg af Iceland Travel og Icelandair Hotels.

”Vores klare mål og fokuserede strategi resulterede i et stærkt opsving og en robust finansiel position ved årets udgang,” siger Bogi Nils Bogason.

80 procent af kapaciteten vil komme tilbage
2021 blev også endnu et år, hvor Icelandair styrkede sig på fragtområdet. Både volumen og omsætningen oversteg niveauet før coronapandemien. Icelandair modtog tre nye Boeing 737 MAX i løbet af sidste år, mens der kommer yderligere fem til i år. Dermed vil MAX-flåden nå op på i alt 14 fly til sommer.

Ved indgangen til 2022 havde Icelandair således en robust finansiel position og et stærkt hold af medarbejdere, der skal være med til at drage fordel af markedsmulighederne, lyder det. Der er forventning om snart at vende tilbage til positive driftsresultater.

”Vi sigter efter en EBIT-margin på tre til fem procent og at opnå et nettooverskud for hele 2022. Forskellige faktorer, såsom pandemiens mulige fortsatte indvirkning på efterspørgslen og udsving i brændstofprisen, kan dog påvirke selskabets drift og finansielle resultater,” siger Bogi Nils Bogason.

I løbet af 2022 forventer Icelandair at nå op på 80 procent i kapacitet sammenlignet med 2019-niveauet. Dermed vil selskabet altså – som det ser ud nu – bevæge sig stille og roligt tilbage mod en mere normal drift fra basen i Keflavik-lufthavnen ved Reykjavik.

 

Relaterede artikler:

Første Boeing 737 MAX i nyt Icelandair-livery

Tre nye Icelandair-ruter i sommeren 2022

Icelandair-underskud på 2,3 milliarder kroner