Ingen til at overtage hovedforretningen i Cimber Sterling

Det lykkedes kun i første omgang at videreføre under 20 procent af aktiviteterne i konkursboet efter Cimber Sterling. Ingen ville tilsyneladende overtage passagerflyvninger til en årlig værdi af 1,5 mia. kroner.

Under overskriften “Cimber Sterling solgt“ kunne kuratorerne i Cimber Sterling-boet, Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert og Henrik Sjørslev fra Lett, onsdag meddele, at det var lykkedes atsælge “en væsentlig del af aktiviteterne.“

Ingen tvivl om, at kuratorerne har gjort en særdeles ihærdig indsats for at sikre videreførelsen af samtlige aktiviteter. Men hovedfokus ligger dog ofte i at sikre, at så mange medarbejdere som muligt sikres fortsat beskæftigelse, således at det prioriterede krav mod boet fra Lønmodtagerenes Garantifond minimeres.

Det er således lykkedes boet at sikre beskæftigelse til i første omgang 194 medarbejdere og med mulighed for at sikre yderligere 65 jobs. I alt vil boet således have sikret omkring 250 jobs ud af mere end 600 ved konkursen.

Men ser man på værdien af de aktiviteter der videreføres, er der ikke tale om en væsentlig del af aktiviteterne, som boet anfører.

Under 20 procent af nettoomsætningen
I seneste regnskabsår 2010/11 var værdien af nettomsætningen for de videreførte aktiviteter på maksimalt 340 mio. kroner. Det skal ses i forhold til en samlet nettoomsætning på mere end 1,9 mia. kroner i det seneste regnskabsår. Det svarer således til blot 17,5 procent af den samlede omsætning.

Et nystiftet selskab, Cimber A/S, har ønsket at videreføre aktiviteterne forbundet med den produktionsaftale, der har eksisteret i en årrække mellem SAS og Cimber Sterling. Denne aktivitet omfatter beskæftigelse af fire CRJ200-fly, hvilket har sikret jobs til 114 medarbejdere.

I det seneste regnskabsår er denne aktivitet opgjort til en maksimal værdi på 215 mio. kroner, hvilketgemmer sig bagregnskabsposten “ACMI/udlejning af fly“.

Mansvell Enterprises Ltd., der var den tidligere ejer af Cimber Sterling, endte op med at købe Cimber Air Maintenance Center A/S, der omfatter en hangar og flyvedligeholdelsesfaciliteter i Sønderborg Lufthavn. Nettoomsætningen i dette selskab var i 2010/11 på 117,5 mio. kroner.

Aktiviteterne videreføres under et nyt selskab ved navn Skyways Technics A/S, der indtil videre har adresse hos advokatfirmaet Plesner på Amerika Plads i København.

Også Cimber Air Data A/S blev overtaget af Mansvell Enterprises.Omsætningen i dette selskab er dog på beskedne 8,5 mio. kroner. Samlet har Mansvell Enterprises gennem købet af de to selskaber sikret beskæftigelse til 80 medarbejdere.

Ingen købere til hovedforretning
Selvom det blot lykkedes at sælge en relativt beskeden del af aktiviteterne, er der alligevel tilfredshed hos kuratorerne.

“Det har været nogle intense og nervepirrende forhandlinger – ikke mindst for de mange medarbejdere, som har svævet i uvished. Det har været et kapløb med tiden, hvor det helt op til de sidste minutter før underskrift var usikkert, om man kom i mål. Købsaftalerne betyder, at en væsentlig del af Cimber Sterlings aktiviteter nu er blevet solgt og ikke mindst, at mellem 200 og 260 arbejdspladser bevares,“ hed det i en pressemeddelelse fra kuratoerne onsdag morgen.

Der nævnes dog intet om Cimber Sterlings hovedforretning, der omfattede egen passagerflyvning med rutefly til en samlet værdi af mere end 1,5 mia. kroner i 2010/11.

Den aktivitet og de samlet 2.077.975 passagerer i 2010/11 skal en lang række aktører i markedet nukæmpe om. Det forventes primærtat blive Flybe og Skyways, der hver især vil forsøge at vinde omkring 1,4 mio. indenrigs- og regionalpassagerer fra de tidligere Cimber Sterling-ruter.

Derimod bliver det primært Norwegian der løber med Cimber Sterlings knapt 600.000 leisure-passagerer.

Det nye selskab Cimber A/S forventes at producere flyvninger for SAS med et samlet passagertal på 450.000årligt. Dette tal kan dog øges, hvis det lykkes det nye selskab at erhverve op til tre ATR-fly fra boet, således at produktionen for SAS kan øges.