Finansminister Nicolai Vammen (Morten Fauerby | MONTGOMERY)

“Jeg har noteret mig beslutningen fra SAS’ ledelse”

Finansminister Nicolai Wammen vil sammen med ministeriet følge SAS’ kommende Chapter 11-proces i USA. “Staten er villig til at støtte op om SAS på de betingelser, der er fastlagt i aftalen,” siger ministeren.

At SAS i dag har ansøgt om konkursbeskyttelse ved en konkursdomstol i New York lader ikke umiddelbart til at ændre på de forudsætninger, der ligger til grund for den aftale som et bredt flertal i Folketinget står bag i forhold til gældskonvertering og efterfølgende kapitalindskud til et niveau på mellem 22 til 30 procent af den fremtidige aktiekapital.

I dag ejer den danske stat og den svenske stat hver 21,8 procent af aktierne i SAS.

Finansministeriet skriver i en pressemeddelelse, at man har noteret sig anmodningen om, at SAS bliver taget under en amerikansk insolvensbeskyttelses- og rekonstruktionsproces, og at man vil følge udviklingen tæt.

“Jeg har noteret mig beslutningen fra SAS’ ledelse,” siger Nicolai Wammen

Støtter SAS-ledelsens vurdering
Den brede aftale, der blev indgået den 10. juni med deltagelse af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, bakker man stadig op om.

“Som det fremgår af den politiske aftale om ‘Statens medejerskab af SAS AB‘ af d. 10. juni 2022, er den danske stat villig til at komme med sit bidrag til SAS’ økonomiske omstilling. Staten er villig til at støtte op om SAS på de betingelser, der er fastlagt i aftalen, herunder at alle parter bidrager tilstrækkeligt til, at SAS kan genetableres som og forbliver et finansielt levedygtigt, kommercielt selskab. 

SAS’ ledelse har nu truffet beslutning om, at SAS indgår i en formel, domstolsbaseret insolvensbeskyttelses- og rekonstruktionsproces, idet det er SAS’ ledelses vurdering, at dette er den mest hensigtsmæssige måde hvorpå, at selskabet kan omstilles,” udtaler Nicolai Wammen.

Partierne bag aftalen har forpligtet sig til at stemme for de nødvendige bevillingsmæssige og materielle hjemler, der skal udmønte. aftalen.

 

Relaterede artikler:

Pilotstrejke fremrykkede Chapter 11-proces

SAS søger konkursbeskyttelse i USA

Den danske regering vil øge ejerandel i SAS