Jernbane til Billund kan blive joker

En jernbane til Billund Lufthavn indgår i de tog-forhandlinger, som starter i dag. En rapport har dog tidligere konkluderet, at en togforbindelse langt fra vil være en rentabel forretning.

Københavns Lufthavn har både intercity- og Øresundstog samt metro lige til døren. I Aalborg Lufthavn får man sandsynligvis en togstation inden for få år, og Billund Lufthavn kan gå hen og blive den næste danske lufthavn med egen togstation.

En togbane fra Jelling eller en letbane fra Vejle til Billund Lufthavn ligger nemlig i den bunke med infrastrukturprojekter, som Folketingets trafikpolitikere skal arbejde sig igennem i forbindelse med forhandlingerne om regeringens storstillede togplan. Forhandlingerne starter i dag med transportminister Pia Olsen Dyhr for bordenden.

Det er Dansk Folkeparti, der har lagt forslaget i bunken og håber på, at regeringen og de øvrige partier vil tilslutte sig forslaget til gengæld for partiets støtte til andre projekter, som står højt på regeringens dagsorden.

Syv gange så mange
Togforbindelsen ligger dog ikke lige til højrebenet. En analyse som Trafikstyrelsen udarbejdede i 2012 konkluderer nemlig, at løsningen med et stikspor fra Jelling på banen mellem Vejle og Herning vil koste omkring 800 millioner kroner. Anlægsomkostningerne til en letbane fra Vejle vil løbe op i 1,22 mia. kroner. Og for blot 70 mio. kroner mere får man til en samlet pris af 1,29 mia. kroner en forlængelse til Billund by og dermed Legoland og Lalandia.

Med en forventning om to afgange i timen vil der ifølge Trafikstyrelsens beregninger i år 2030 kunne være 1,2 mio. årlige passagerer på strækningen. Men der skal syv gange så mange passagerer til for at gøre løsningen samfundsøkonomisk rentabel og tre gange så mange passagerer for at sikre en rentabel løsning, hvis linjeføringen forlænges til Billund by. Det vil således kræve et årligt driftstilskud på ca. 50 mio. kroner, for at det vil kunne løbe rundt.

Tilhængere af togbanen, som allerede er blevet døbt Legoland-banen, vil argumentere for at beløbene er dråber i havet i forhold til de i alt 28 mia. kroner, som regeringen budgettere med, at togfonden vil koste i alt. I regeringens forslag indgår en ny bro over Vejle Fjord til den nette sum af 4,3 mia. kroner. Et forslag som har mødt stor lokal modstand. Men det er også et projekt, som er afgørende for gennemførelsen af den såkaldte ”time-model”, hvor der skal være maksimalt en times togrejse mellem København og Odense, mellem Odense og Aarhus og mellem Aarhus og Aalborg.