ATR-fly på vej ind i hangaren hos Skyways Technics i Sønderborg Lufthavn (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Kapitalforhøjelse i tidligere Cimber-selskab

Skyways Technics i Sønderborg, der er ejet af det ukrainsk-kontrollerede Mansvell Enterprises, kom ud af 2012 med et overskud på 6,6 mio. kroner. Samtidig er der foretaget en kapitalforhøjelse på 33 mio. kroner i selskabet, der vedligeholder fly.

Ud af Cimber Sterling-boet opstod selskabet Skyways Technics A/S i Sønderbrg, der formelt blev etableret den 1. april 2012.Stifteren var Gregory Gurtovoy, der var håndlanger for den ukrainske oligark Igor Kolomoiskij, der gennem det cypriotiske holdingselskab Mansvell Enterprises var hovedaktionær i Cimber Sterling Group A/S frem til konkursen den 3. maj sidste år.

I Cimber Sterling-koncernen indgik selskabet som Cimber Air Maintenance Center A/S, og efter konkursen overtog Skyways Technics via en aktivoverdragelsesaftale med boet driftsaktiver og samtlige rettigheder og forpligtelser for 74 medarbejdere for 20,4 mio. kroner. Alle aktiver var uden undtagelse pantsat til en værdi, der oversteg købesummen. Til gengæld fik boet realiseret en kontant værdi på 3,3 mio. kroner for Skyways-købet af fast ejendom, der tidligere havde tilhørt Cimber Air Maintenance Center.

Heruodver overtog Skyways Technincs rettigheder og forpligtelser vedrørende seks medarbejdere fra Cimber Sterling samt et tilhørende varelager. Det indbragte boet 9,4 mio. kroner.Således har Skyways Technics investeret i alt 33,1 mio. kroner i at overtage forretningsktiviteter efter Cimber Sterling.

Skyways Technics har som primær aktivitet at vedligeholde fly samt køb, salg, ombytning og udlejning af flyreservedele. Selskabet har hovedkontor og hangarfaciliteter i Sønderborg Lufthavn og råder endvidere over lager og hangarfaciliteter i Billund Lufthavn.

Gæld konverteret til kapital
Ifølge den netop offentliggjort årsrapport for ni måneder af 2012 har året været præget af betydelige etableringsopgaver af såvel systemer, processer og kontraktslige anliggender.

Heruodver oplyses i årsrapporten, at der er foretaget en kapitalforhøjelse på 33 mio. kroner ved gældskonvertering. Det er således investeringen i varelager og goodwill hos Cimber Air Maintenance Center, der efterfølgende er konverteret til kapital.

I årsrapporten fastslår ledelsen, at 2012 var kendetegnet ved større vedligeholdelsescheck på nogle få fly, mens 2013 tegner til at blive et år med mindre- og mellemstore checks på væsentligt flere fly. Handel med flyreservedele forventes også at fortsætte den positive udvikling.

“At vil blev født med ATR-flyene har senere vist sig at være en rigtig god flytype at have erfaring indenfor. Vi har i 2012 haft mange opgaver på fly, der var blevet sat på jorden, men vi vil hellere servicere fly, der er i luften, idet vi får større arbejde ud af dette på lang sigt,“ siger selskabets administrerende direktør, Benjamin Jais Nielsen, til CHECK-IN.dk.

I dag har Skyways Technics derfor mindre vedligeholdelsescheck på en til tre uger som en del af kerneforretningen samt et stigende salg af flyreservedele. Herudover er selskabet igang med at få tilladelser på plads fra Trafikstyrelsen, så man fremover kan servicere Embraer-flytperne E145, E170,E190 og E195.

Tilfresstillende resultat
Bruttofortjenensten i det nystiftede selskab var på 35,9 mio. kroner i de ni måneder af 2012, som regnskabsåret strækker sig over. Et driftsoverskud på knap 9,3 mio. kroner blev det primære resultat, mens bundlinjen viste 6,6 mio. kroner efter skat og finansielle poster. Et resultat, som direktøren betegner som tilfredsstillende.

Den største omkostningspost er løn, pensioner m.v. til de omkring 80 medarbejdere i selskabet, der var beskæftigtet i 2012. Sidenhen har Skyways Technics udvidet staben til 100 medarbejdere fordelt på selskabets afdelinger i Sønderborg og Billund.

“Vi er gået fra 75 til 100 fuldtidsansatte. Vi har lavet nogle rigtig gode projekter med lokale jobcentre og EUC Syd. Vi har taget hændværksuddannede folk som smede og elektrikere og kørt dem gennem et fem ugers forløb. Til et åbent-hus arrangement fik vi besøg af 250 interesserede, og 300 endte med at ansøge hos os,“ fortæller Benjamin Jais Nielsen.

Skyways Technics har allerede afsluttet det første forløb med 15 mand og er netop ved at gennemføre det andet forløb.

Ingen problemer med ejerskab
Trods det faktum, at det er Mansvell Enterprises, der ejer Skyways Technics, har det ikke holdt kunder væk. Man kunne ellers sagtens forestille sig, at nogle kunder ville være skeptiske overfor en ejer, der var med til at trække den finansielle opbakning væk bag Cimber Sterling og Skyways samt på en eller anden måde var involveret i ukrainske AeroSvit, der kollapsede økonomisk i januar måned i år.

Benjamin Jais Nielsen ønsker dog ikke at udtale sig om ejerne og deres dispositioner.

“Vi har ikke haft nogen problemer i løbet af det år, hvor vi har været i drift. Det vigtigste for os har været at levere varen og overholde de aftaler, som vi har indgået.“

Et eksempel herpå er, at Cimber A/S i dag er kunde hos Skyways Technics, og at det Sønderborg-baserede flyselskab har personer i ledelsen af selskabet, der også var en del af ledelsen i det nu konkursramte Cimber Sterling.