Boeing 737-fly fra Jet Time i Københavns Lufthavn (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Katastroferegnskab fra Jet Time

Jet Time kom ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 142 mio. kroner. Egenkapitalen er tabt, og selskabet overlever på henstand hos leverandører samt en ny kreditfacilitet med håndfaste betingelser.

Fredag den 26. februar har Jet Time afholdt ordinær generalforsamling, og den efterfølgende indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen forhindrede, at selskabet ikke blev begæret tvangsopløst. Det er nemlig standardproceduren, når regnskabet indsendes til styrelsen mere end fire uger efter den seneste frist.

Det har formentlig også krævet en del benarbejde af bestyrelsesformand Lars Thuesen at kunne sikre, at regnskabet kunne aflægges med fortsat drift for øje. Et gigantunderskud på 142 mio. kroner i regnskabsåret 2014/15 har nemlig betydet, at der i årsrapporten måtte præsenteres en negativ egenkapital på 165,2 mio. kroner.

Det massive underskud var overraskende, idet selskabets ledelse den 23. februar 2015 indsendte 2013/14 regnskabet med forventning om et overskud for regnskabsåret, der gik fra den 1. september 2014 frem til den 31. august 2015.

“Ledelsen er overbevist om, at der i dette regnskabsår igen etableres en sund og profitabel drift allerede i indeværende regnskabsår, hvor der forventes et positivt resultat,“ hed det dengang i årsrapporten.

Der gik således et eller andet grueligt galt fra den 23. februar til den 31. august, når Jet Time næsten seks måneder inde i et regnskabsår kunne forventet overskud og i stedet realiserede et underskud på 142 mio. kroner.

“Det er der vel tre forklaringer på. Sommeren gik ikke godt for os, og vi skal tjene vores penge i sommermånederne. Herudover var der også noget oprydning fra tidligere år, hvor vi havde den store kost fremme. når vi alligevel var i gang, og endelig blev resultatet påvirket af pilotmangel,“ forklarer Jet Time´s bestyrelsesformand Lars Thuesen til CHECK-IN.dk.

Nyt underskud i 2015/16
Jet Time skriver da også i den seneste årsrapport, at der opstod “betydelige udfordringer“, og at årets resultat er utilfredsstillende.

Det var større omkostninger til produktion, personale og vedligehold end forudsat, der har været skyld i det negative resultat. Herudover har regnskabsåret været præget af en række omkostninger til motorskader, erstatninger samt hensættelse til fremtidig vedligehold, som ikke var forvente ved indgangen til regnskabsåret.

Årsomsætningen blev øget med 21 procent fra 1.430 mio. kroner til i alt 1.728 mio. kroner. Men da produktionsomkostningerne samtidig steg med 120 mio. kroner, leasingomkostningerne med 83 mio. kroner samt personaleomkostningerne med 101 mio. kroner, blev det problematisk for Jet Time.

Der er da heller ikke udsigt til et overskud i indeværende regnskabsår, der afsluttes den 31. august 2016. Jet Time forventer et “mindre underskud“, mens der først i 2016/17 skal forventes et overskud. Det betyder, at Jet Time i tre regnskabsår i træk har udsigt til et samlet tab på op imod 225 mio. kroner.

“Kommer vi ud med noget, der ligner et nulresultat, skal vi være tilfredse. Selvfølgelig skal ambitionen være lidt højere, men det vil ikke være acceptabelt at levere endnu et underskud i samme størrelsesorden som de to tidligere år,“ understreger bestyrelsesformanden.

Overlever på leverandørhenstand
Jet Time har i løbet af 2014/15 fået henstand fra selskabets leverandører for at kunne holde forretningen kørende. Det er angiveligt flyleasingvirksomheden Nordic Aviation Capital i Billund, der har vist tilbageholdenhed, idet selskabet ejer mindst 25 procent af det danske flyselskab og er leasinggiver på i alt 17 fly.

Den 12. februar i år er det således lykkedes for Jet Time at lave en aftale med leverandører om henstand med betalinger for 118 mio. kroner. Disse betalinger forfalder tidligst den 1. september 2017, med mindre at egenkapitalen er reetableret inden da. Herudover er der sikret en kreditfacilitet på 135 mio. kroner. der nedtrappes til 50 mio. kroner fra den 1. juli til den 31. oktober, hvor likviditetsbehovet er mindre i højsæsonen.

Kreditfaciliteten er dog betinget af, at Jet Time ikke har overforfaldne kreditorer og at selskabet hver måned udarbejder og afleverer et likviditetsbudget for de kommende 12 måneder. Hvis disse regler ikke opfyldes, kan långiver opsige kreditten fra den 1. september 2016.

Nogle ville måske påstå, at Jet Time dermed er sat under en form for administration af selskabets långivere, men det afviser Lars Thuesen.

“Det er meget naturligt, at når man er igennem en så alvorlig økonomisk nedtur, at långiverne stiller krav til virksomheden. Vi skal fremover drive selskabet med egne midler og ikke ved at skyde leverandørbetalinger,“ fastslår Lars Thuesen.

Samlet har Jet Time med disse aftaler fået tilført ansvarlige lån for 168 mio. kroner, hvilket overstiger værdien af den negative egenkapital og dermed sikrer selskabet aflæggelse af regnskab efter det såkaldte “going concern“ princip.

Nye folk i ledelse og bestyrelse
Endelig har ledelsen iværksat en omfattende genopretningsplan, der skal gennemføres ved hjælp af driftsoptimering i form af flådeudskiftning, bedre ruteplanlægning, forbedret crew schedulering samt andre omkostningsregulerende tiltag. Der skal således fremover fokuseres på rentabel drift fremfor vækst. Ved årsskiftet blev administrerende direktør Klaus Ren skiftet ud med Teddy Zebitz, der kommer fra en stilling som landechef hos Emirats.

Samtidig er der også indsat en ny bestyrelse, der udover bestyrelsesformand Lars Thuesen består af Leif Vase Larsen, der er administrerende direktør i Apollo Group, tidligere Scandlines-direktør Tage Reinert samt Peter Schäfer, der er partner i advokatfirmaet LETT.

Foto: Morten Lund Madsen