Københavns Lufthavns folk i dialog med amagerkanerne foran Amagercenteret. Foto: Søren Svendsen.

Københavns Lufthavn taler med naboerne

Københavns Lufthavn er gået i offensiven for at pleje forholdet til sine naboer. Ikke alt i charmeoffensiven fungerer dog lige godt.

Det gælder om at have et godt forhold til sine naboer. Især hvis man er en meget stor virksomhed, som ikke kan eksistere uden at forstyrre ens naboer. Og det kan man ikke i Københavns Lufthavn, der hvert år får besøg af mange tusind fly, der letter og lander henover hovedet på lufthavnens naboer. Derfor er personale fra Københavns Lufthavn i disse dage på gaden centrale steder på Amager for at tale med lufthavnens naboer.

”Københavns Lufthavns lokale forankring går tilbage til opførelsen i 1925. Historien som en af lokalområdets vigtigste institutioner forpligter, og i tider med ambitiøse udviklingsplaner er det ekstra vigtigt for os også at udvikle forholdet til vores lokalområde – og vores naboer. Derfor har vi sat øget blus på indsatsen ’Kære Nabo’, der i første omgang mest af alt går ud på at lytte til lokalbefolkningens tanker, bekymringer og ønsker. Det er en fantastisk interessant – og heldigvis meget positiv dialog,” forklarer pressechef Kasper Hyllested fra Københavns Lufthavn.

Med et lille blåt telt og varme refleksjakker har personalet blandt andet stået foran Amagercenteret og på Sundbyvester Plads samt lagt lokaler til et årsmøde for grundejerforeningen i Tårnby.

”Mange oplever os fortsat som et vigtigt aktiv og lufthaven som en betydningsfuld arbejdsplads for lokalområdet. De store samtaleemner var kapacitetsudviklingen og afledte effekter – ikke mindst i forhold til de trafikale forhold omkring lufthavnen. Men uanset de lokales eventuelle bekymringer, blev vi først og fremmest mødt af positive tilkendegivelser over, at vi var på gaden for at tale med vores naboer. De lokale er nysgerrige på lufthavnen og vil gerne tættere på. Og så fik vi mange gode idéer fra de forbipasserende. Vi kan love, at beboerne omkring lufthavnen kommer til at se mere til os i fremtiden,” understreger Kasper Hyllested.

Meningen med det hele
Lufthavnen har også udarbejdet en særlig hjemmeside med information til naboerne. Det er dog begrænset hvor meget information lufthavnen har fået lagt op på hjemmesiden. En stor mørkeblå boks kun med teksten ”For naboer” pryder forsiden af hjemmesiden. Og nedenunder er der henvisninger til undersider. Under overskrifterne på henvisningerne står der i flere tilfælde dog kun ”(ultrakort introtekst)…………..”.

Nederst i venstre hjørne finder man dog et enkelt ”statement” fra lufthavnen om meningen med det hele.

”Vi forstår den indflydelse, som lufthavnen har på vores naboers hverdag. Derfor arbejder vi intenst med styrke de positive aspekter ved at bo tæt på lufthavnen og minimere de negative mest muligt,” skriver lufthavnen på hjemmesiden.

Klikker man længere ind på siden, så kommer man til generelle sider om lufthavnens arbejde med blandt andet støj.

De mange virksomheder i Københavns Lufthavn gør samlet set lufthavnen til Danmarks største arbejdsplads, hvor mere end 25.000 mennesker mere eller mindre har deres daglige gang. Mange af dem kommer fra Sjælland og Sverige med bil eller kollektiv trafik. Men en meget stor andel har også valgt at slå sig ned på Amager. Det er derfor i stor stil også ansatte i Københavns Lufthavne A/S, SAS, Aviator, Gate Gourmet og Sodexo samt mange andre virksomheder, som CPH-folkene møder.

 

 

Relaterede artikler:

CPH vil gøre lufthavnen til centrum for e-handel

Borgere skælder ud på Københavns Lufthavn

CPH lancerer flyovervågning for naboerne