Kriseår for de danske erhvervsrejsebureauer

Kriseåret 2009 afløste erhvervsrejsebranchens rekordår fra 2008. Kundetab og masseafskedigelser har ramt flere bureauer, mens andre fik afsæt til vækst.

Det er ikke alle erhvervsrejsebureauer, der med glæde ser tilbage på 2009.Tab i omsætningen på helt op til 30 % har været det triste resultat for flere af bureauerne. Den globale recession har sin del af årsagen, men da Danmarks to største erhvervskunder skiftede leverandør i årets løb, har det været medvirkende til at give krisen mere dybde hos nogle af de større bureauer.

VIA Travel blev ligesom de andre bureauer ramt af den globale recession, men tabet af den danske stat som kunde, sendte 2009-budgetterne ud i mørket. Bureauet har været nødsaget til at nedbemande med ca. 40 medarbejdere efter at have siddet på 70 % af statens rejseaktiviteter, der har en samlet værdi af ca. 400 mio. kroner.

Efter er fællestatsligt udbud blev Carlson Wagonlit Travel udpeget til pr. 1. marts 2009 at være eneleverandør til 19 ministerier og diverse styrelser i staten. Det skete på baggrund af et ønske fra Finansministeriet om en strammere styring af statens rejseindkøb.

CWT medarbejdere

CWT´s medarbejdere håndterer nu Statens rejser

Et andet prestigefuldt udbud var det samlede, internationale rejsebudget for A.P. Møller – Mærsk. BCD Travel havde betjent Danmarks største virksomhedgruppe gennem mere end 30 år, men måtte afgive kunden til American Express Business Travel. Tabet af APMM-rejsebudgettet, der ligger på ca. 400 mio. kr. i Danmark, og ca. 2 mia. kr. internationalt, var en alvor streg i regningen for BCD Travel. Ikke alene var der meget prestige i A.P. Møller – Mærsk koncernen som kunde, men det var også bureauets næststørste kunde på nordisk plan. Som en konsekvens af kundetabet, måtte BCD Travel nedlægge op imod 20 fuldtidsstilinger alene i Danmark.

De to store udbud har også været medvirkende til at omrokere på størrelsesforholdet og markedsandelene mellem erhvervsrejsebureauerne. Carlson Wagonlit Travel vandt som tidligere nævntstatens rejsebudgetog har med denne fangst overtaget positionen som Danmarks største erhvervsrejsebureau fra BCD Travel. Både BCD Travel og VIA Travel tabte således storkunder i Danmark, hvorfor begge rejsebureauer ryger ned af listen som henholdsvis nr. 2 og 3. Samtidig kan American Express Business Travel som ny nr. 4på et tidspunkt måske begynde at snappe de to i haserne. Vejle Rejser bevarer sin femteplads foran HRG Nordic, der fortsætter med at tabe markedsandele i Danmark.

Ledelserne i de danske erhvervsrejsebureauer forventer at året 2010 bliver på niveau med 2009, mens der er en smule uenighed om, hvornår og i hvilket omfang der igen kan opleves vækst i erhvervslivets rejseaktiviteter. Nogle mener, at det vender i 2011, mens andre mener, at markedet aldrig når tilbage til 2008-niveau.

Ændrede møde- og rejsevaner i erhvervslivethar medført tab af mange billetbestillinger hos erhvervsrejseburauerne. Videokonferencer har hos nogle kunder afløst op imod halvdelen af alle danske indenrigsflyrejser. Disse kunder vender aldrig tilbage til flyene. Og det samme vil være tilfældet for en række internationale rejser, hvor den økonomiske krise har rokket ved vanetænkningen i mange virksomheder.

Derforvil erhvervsrejsebureauerne også i 2010 være under pres. Der skal skabes større værdi hos de virksomheder, der stadig bruger erhvervsrejsebureauer til hovedparten af rejserne – hvad enten det foregår via online-selvbooking eller gennem et“full-service“ koncept via telefon eller e-mail. En udfordring, der vil stille endnu større krav til erhvervsrejsebureauerne på det danske marked.