CRJ200 fly fra Cimber A/S. som det så ud få måneder efter konkursen. (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Kurator udlægger teksten i motorstrid

Selvom sagen om ejerskabet til ni motorer fra Cimber Sterling-boet er anket til Landsretten, så har en byretsafgørelse skabt så stor forvirring, at boets kurator nu vil forklare sagen.

Striden om ejerskabet til ni motorer, som blev brugt af Cimber Sterling i tiden op til selskabets konkurs i maj 2012, skal i løbet af i år behandles i Vestre Landsret. En afgørelse i byretten i Sønderborg i november sidste år gav nemlig så mudret et resultat, at sagen straks blev anket. Både af boets kuratorer og af de leasingselskaber, som mener de er de retmæssige ejere af de motorer, som de leasede ud til selskabet før konkursen.

Byretten i Sønderborg afgjorde, at to af motorerne tilhører konkursboet, da de havde siddet på fly ejet af Cimber Sterling i mere end tre måneder og derfor var blevet ”grebet” af flyene. De øvrige syv motorer tilhører ifølge byretten de leasingselskaber, som oprindeligt har leaset motorerne til Cimber Sterling. En afgørelse som hverken boet eller leasingselskaberne var tilfredse med.

Hvordan dommen skal fortolkes
Afgørelsen har skabt så stor forvirring blandt luftfartsselskaber og leasingfirmaer, at advokatfirmaet Kromann Reumert har fundet det nødvendigt at udlægge dommens betydning, selvom sagen kører videre i landsretten.

Det sker på et møde hos advokatfirmaet Kromann Reumert den 18. marts i år. Partner Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert er den ene af konkursboets to kuratorer. Og det er da også netop Lisa Bo Larsen, der på mødet vil forklare kuratellets synspunkter og hvordan afgørelsen skal forstås.

”Vi vil informere om problemstillingen, hvad det er for synspunkter vi fremførte i retten og hvordan udfaldet af dommen skal fortolkes,” forklarer Lisa Bo Larsen til CHECK-IN.dk.

”Desuden vil vi komme ind på hvorfor begge parter mener dommen er forkert,” tilføjer Lisa Bo Larsen.

Seks forskellige fly
Striden handler om i alt ni flymotorer, som i månederne op til konkursen blev flyttet frem og tilbage mellem forskellige Cimber Sterling-fly for at holde bare nogle af flyene i luften. Sagen har fået flere internationale leasingselskaber til at blive meget varsomme med at lease fly, motorer og andre reservedele ud til danske flyselskaber.