En Airbus A320neo fra Lufthansa. Foto: TJDarmstadt, CC 2.0

Lufthansa hæver piloters månedsløn

I en ny aftale med Lufthansa frasiger piloter fra selskabet sig retten til at strejke indtil næste år. Til gengæld hæves deres månedsløn, mens drøftelserne mellem flyselskab og fagforening fortsætter.

Igennem en længere periode har Lufthansa forsøgt at nå til enighed om en ny overenskomstaftale med fagforeningen Vereinigung Cockpit (VG), hvori omkring 5.000 af flyselskabets piloter er organiseret.

Det har vist sig svært at nå til enighed, og den 2. september nedlagde piloterne arbejdet i et døgn for at vise deres utilfredshed med det udspil til en eventuel aftale, som Lufthansa var kommet med. Derudover ville de strejke i 48 timer fra den 7. til den 8. september.

Denne arbejdsnedlæggelse blev dog ikke til noget, da parterne nåede hinanden inden og indgik en aftale om lønniveauet for piloterne i både Lufthansa og Lufthansa Cargo, mens flyselskabets ledelse og fagforeningens repræsentanter forhandler videre på en række andre områder.

Sikrer stigning af månedslønnen
Lufthansa oplyser, at den indgåede aftale med Vereinigung Cockpit resulterer i, at månedslønnen for piloterne hæves med 490 euro (3.643 kroner) ad to omgange således, at medarbejderne får i alt 980 euro (7.286 kroner) mere udbetalt om måneden.

Den første lønstigning indføres med tilbagevirkende kraft fra den 1. august i år, og herefter bliver pilotlønnen hævet igen den 1. april 2023. Beløbet betyder, at grundlønnen for nyansatte andenpiloter hæves med 20 procent, mens kaptajner på det højeste løntrin vil få 5,5 procent mere i lønposen.

Aftalen skal ligeledes skabe ro omkring situationen i flyselskabet, så kunderne ikke skal være nervøse over, at en bestilt flyvning eventuel vil blive aflyst grundet en konflikt. Det er blevet sikret ved, at aftalen indeholder en fredspligt. Den løber indtil den 30. juni næste år, og strejker er ikke tilladt i dette tidsrum.

Afventer endelig godkendelse
Ifølge Lufthansa vil de to parter i forhandlingerne fortsætte deres ”konstruktive drøftelser” i den periode, hvor fredspligten gælder, men de har indgået en fælles aftale om, at såvel disse samtaler som de emner, der diskuteres, skal foregå i fortrolighed.

Det oplyses desuden, at de endelige formuleringer i aftalen fortsat skal udarbejdes, og så skal den godkendes endeligt. Lufthansas HR-direktør Michael Niggemann er dog tilfreds med, at man har fundet nogle vilkår, som parterne kunne blive enige om.

”Vi er glade for at være nået frem til denne aftale med Vereinigung Cockpit. At vi hæver grundlønnen med et ensartet beløb, fører til en højere stigning i lønniveauet for de nyansatte, hvilket har været et ønske. Nu skal vi bruge de næste par måneder på at indgå i en tillidsfuld dialog med Vereinigung Cockpit for at finde og implementere langvarige løsninger.”

”Vores fælles mål er at kunne tilbyde vores piloter attraktive stillinger og jobsikkerhed med mulighed for yderligere udvikling i fremtiden.”


Relaterede artikler:

Pilotstrejke hos Lufthansa er afværget – OPD.

Lufthansa er uforstående over for pilotstrejke

Lufthansa-piloter strejker fredag