Malmø Sturup på vej mod fjernstyring

Kontrollen med starter og landinger i Sveriges fjerdestørste lufthavn, Malmø Sturup, kan om få år blive fjernstyret fra Stockholm.

Det vil nok give nogle nervøse trækninger hos passagererne, den dag de for første gang går ombord på et pilotløst fly, der fjernstyres fra jorden. Og hvem ved om den dag nogensinde kommer.

Til gengæld bliver fjernstyrede kontroltårne i lufthavne stadig mere udbredt. I hvert fald i Sverige, hvor en mindre lufthavn har haft fjernstyret kontroltårn i knap et år. Og nu ønsker de svenske luftfartsmyndigheder at udbrede fænomenet til yderligere fem lufthavne inklusiv Malmø Sturup-lufthavnen, som er Sveriges fjerdestørste lufthavn med næsten 2,2 millioner passagerer og knap 22.000 landinger i 2015.

Luftartsverket (LFV) og lufthavnsoperatøren Swedavia har således underskrevet en hensigtserklæring om at undersøge muligheden for at etablere fjernbetjent flyveledelse og fjernbetjente kontroltårne i i alt fem svenske lufthavne.

Foruden Malmø Sturup, så vil lufthavnene i Visby, Östersund, Umeå og Kiruna indgik i undersøgelserne om at etablere fjernstyrede kontroltårne. De fem lufthavne havde tilsammen næsten 50.000 landinger i 2015.

Militær indvirkning
LFV har i over ti år udviklet fjernbetjent flyvekontrol og såkaldt Remote Tower Services (RTS). Den 21. april sidste indviede Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson et kontrolcenter til fjernstyring i Sundsvall og siden da har centeret fjernbetjent flytrafikken til og fra Örnsköldsvik Lufthavn i Nordsverige.

”For Swedavia, er det vigtigt at drage fordel af de teknologier og de effektiviseringsgevinster og synergier, som digitaliseringen giver. RTS er et eksempel på dette, og vi ønsker nu at se på, om det kan udvikle vores lufthavne, siger Per Arenhage, teknisk direktør i Swedavia.

Forundersøgelserne vil fremhæve driftsmæssige, tekniske og kommercielle aspekter, men også den mulige indvirkning på det svenske militær. Lufthavnene forventes at kunne tage de fjernbetjente kontroltårne i brug i 2018 eller 2019.

Lande som Norge og Canada, der begge har mange afsidesbeliggende lufthavne, laver også forsøg med fjernbetjente kontroltårne.