Kastrup Tower - tårnkontrollen i Københavns Lufthavn. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen | Theaviationplatform.dk)

DATCA: Mangler seks flyveledere på hver vagt

DATCA kritiserer manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn, da der i gennemsnit har manglet seks ansatte per vagt i april. Ifølge Naviair vil der periodevis mangle flyveledere i op til to år endnu.

Den seneste tid har manglen på flyveledere i særligt Københavns Lufthavn ført til, at flyvninger er blevet forsinket eller måtte aflyses. Nu har Dansk Flyvelederforening (DATCA), der er flyveledernes faglige forbund, offentliggjort en række tal, som skal vise omfanget af bemandingsudfordringerne.

Ifølge forbundet har lufttrafiktjenesten Naviairs bemanding af flyveledere i den danske hovedstadslufthavn hver dag i april i gennemsnit været 20 til 30 procent lavere end det normale behov, hvilket svarer til, at der mangler omkring seks flyveledere per vagt.

DATCA kritiserer ved samme lejlighed, at forsinkelserne fører ekstraudgifter med sig for flyselskaberne.

Det oplyses nemlig, at forsinkelserne kostede op mod en halv million kroner på daglig basis i januar, mens det tal steg til et gennemsnit på 3,4 millioner kroner i påsken. På den mest travle dag i påsken beløb forsinkelserne sig til 8,4 millioner kroner, og fredag i den forgangne uge var beløbet 9,4 millioner kroner.

Spiller hasard
Den faglige organisation er desuden utilfreds med, at flyvelederne i løbet af det sidste år har dækket flere end 1.500 ekstravagter og taget overarbejde for at få vagtplanerne til at hænge sammen. Det mener DATCA ikke er ”en holdbar løsning”.

Esben Blum, der er formand for det faglige forbund, udtaler, at lufttrafiktjenesten i hans optik spiller højt spil med et vigtigt område.

”Der er tale om en fuldstændig uholdbar situation, hvor flyvelederne i over et år dagligt er mødt ind til massiv underbemanding, som desværre resulterer i nedsat kapacitet og flyforsinkelser.”

”At vi er kommet hertil, hvor Naviair på den måde spiller hasard med en del af vores kritiske infrastruktur, er helt uforståeligt for os.”

Kan vare i op til to år endnu
På baggrund af den seneste tids omtale i blandt andet pressen har Naviair udsendt en skriftlig meddelelse, hvori lufttrafiktjenesten gør rede for sin side af sagen. Her lyder det, at man har en ambition om at få normaliseret driften.

”Naviair beklager de forsinkelser, som vi i de seneste uger har forårsaget i Københavns Lufthavn. Vi har fuldt fokus på at vende tilbage til en normal og stabil drift hurtigst muligt.”

Lufttrafiktjenesten forklarer derudover, at årsagen til manglen af flyvelederen i april har været, at de ansatte ikke har taget de ekstravagter, som de overenskomstmæssigt er forpligtet til. DATCA mener dog ikke, at det er en korrekt udlægning, at det skulle være overenskomststridigt. 

I tillæg hertil fortæller Naviair, at der både er et kort og et længerevarende spor i indsatsen. På kort sigt opfordrer Naviair flyvelederne til at tage de omtalte ekstravagter, mens den længerevarende indsats handler om, at Naviair har øget indtaget på flyvelederuddannelsen. 

Det tager dog tre år at gennemføre uddannelsen, og derfor ”vil der periodevis mangle flyveledere” i de kommende halvandet til to år. Yderligere oplyses det, at tjenesten har iværksat en række initiativer med henblik på at sikre den nødvendige bemanding til sommeren i år, men Naviair forklarer dog ikke nærmere om, hvad de er.


Relaterede artikler:

CPH: Tvunget til at oplyse om Naviairs udfordringer

Flyveledere: Påsken var generalprøve på sommeren

Mangel på flyveledere skaber igen forsinkelser i CPH