Mere end 60 år som dansk luftfartsselskab

Cimber Sterling kunne den 2. august 2010 fejre 60 års fødselsdag. Det sønderjyske luftfartsselskab har i årtier fløjet Danmark tyndt på selskabets indenrigsruter fra København og de senest to årtier også på udenrigsruter. Men der har gennem tiden også været større opgaver udenfor landets grænser, bl.a. i Tyskland og Saudi Arabien.

Mandag den 2. august 2010 kunne Cimber Sterling fejre 60 års jubilæum. Det var der god grund til at kippe med flaget over. Der er nemlig ikke mange luftfartsselskaber i Skandinavien, der kan præstere en så omfattende logbog, som det er tilfældet med det sønderjyske luftfartsselskab.

Fra Sønderjyllands Flyveselskab til Cimber

Da Ingolf Nielsen den 2. august 1950 overtog det lille skrantende Sønderjyllands Flyveselskab fra den lokale ørelæge Dr. Abild i Aabenraa, var der ingen der kunne forudse den imponerende udvikling, som selskabet sidenhen har været igennem.

Starten på det vi i dag kender som Cimber Sterling var et KZIII-fly som Ingolf Nielsen og fru ‘Mimmi’ startede op med på en bar mark i Sønderylland. Det var primært rundflyvning. skoleflyvning og luftfotografering, der i begyndelsen dannede grundlag for selskabets indtægter.

I slutningen af 1950´erne udvidedes aktiviteterne til at omfatte avisflyvning samt “regelmæssig“ taxaflyvning mellem Sønderborg og København. Lige omkring 1960 mente Ingolf Nielsen, at selskabet skulle have et mere mundret navn. Først blev navnet ‘Viking’ foreslået, men et blyantsfirma kom på tværs. Det blev i stedet Cimber – med tanker på de gæve nordjyske cimbrere. Et område, som Ingof Nielsen havde sin rødder i.

Nye fly og ny lufthavn

Aktiviteterne udviklede sig støt og roligt i takt med, at flyene blev større. Det første gennembrud fik Cimber med De Havilland Heron-flyet til 15 personer. Det blev anskaffet i 1964 og blot to år senere fik selskabet koncession på ruten fra Sønderborg til København, hvor der hidtil havde været “regelmæssig“ taxaflyvning med tre dobbeltture daglig.

Samme år besluttede by og amt at etablere en helt ny lufthavn på Kær Halvø. Den blev færdig i slutningen af 1966 med en bane på 1.250 meter. Indvielsen fandt sted under stor festivitas i juni måned 1967. Det er den Sønderborg Lufthavn, som vi kender i dag.

I 1966 havde Cimber Air også anskaffet den første af selskabets senere så populære Nord 262 turbopropfly, der havde plads til 29 passagerer og kunne tilbagelægge turen mellem Sønderborg og København på 35 minutter.

Den dansk-tyske forbindelse

Senere hen anskaffede Cimber Air sig yderligere et par Nord 262 fly, hvilket fra 1971 bliver indledningen til et mangeårigt samarbejde med tyske Lufthansa. Her opererede Cimber Air i begyndelsen af 1970´erne på vegne af det tyske luftfartsselskab ruterne Flensborg-Kiel-Frankfurt-Saarbrücken og Frankfurt-Saarbrücken-Paris-Saarbrücken-München.

En opgave uden den store risiko, idet der var underskudsgaranti fra de involverede tyske delstater. Hele operationen blev varetaget af to Nord 262-fly og sidenhen udvidedes det tyske rutekort til at omfatte Düsseldorf, Nürnberg, Münster og Osnabrück.

Fra 1974 til 1987 var der pause i samarbejdet, idet underskudsgarantien var væk, ligesom vilkårene ikke længere var særligt attraktive for tysk indenrigsflyvning. I 1987 fløj Cimber Air atter for Lufthansa, men denne gang på strækningen Kiel-Frankfurt. Sidenhen fulgte efter Berlin-murens fald i 1990 en række flyvninger til og fra Berlin, bla. fra Kiel. Det var også Kiel, der senerevar udgangspunktet for ruterne til Frankfurt, Köln-Bonn og Nürnberg.

Indtil samarbejdets ophør for mere end 5 år siden, var det ATR42 og CRJ200-fly, der varetog operationen for Lufthansa. Sidste operation for Lufthansa blev foretaget lillejuleaften den 23. december 2005 på ruten fra Kiel til Frankfurt.

Det arabiske eventyr

Efter Cimber Air i foråret 1979 fik leveret to nye Fokker F28 jetfly til en pris af 60 mio. kr. pr. stk, indtraf senere på året den anden oliekrise, der tredoblede brændstofpriserne. Det betød, at de nyanskaffede fly måtte tages ud af driften på indenrigsruterne, da det simpelthen ikke var rentabelt at anvende dem, da de var meget ‘tørstige’.

I stedet fik Cimber Air ved kombination af held og dygtighed en kontrakt med Saudi Arabien Airlines, der ønskede at leje de to fly på en ‘wetlease’-aftale, hvor besætningfulgte med. Aftalen varede i alt seks og et halvt år fra juli 1980 frem til udgangen af 1986 og reddede selskabets økonomi på dette tidspunkt. Samtidig fik medarbejderne en oplevelse for livet på basen i Riyadh.

Indenrigsnettet

Samarbejdet om indenrigsflyvningen gennem selskabet Danair ophørte den 29. september 1995 efter mere end 24 års varighed. Det betød, at SAS, Maersk Air og Cimber Air fra 1. oktober 1995 skulle konkurrere på dansk indenrigsflyvning. Blot en måned senere, den 1. november 1995 startede Cimber Air på ruterne mellem København og Aalborg, Aarhus og Karup – udover Sønderborg, som selskabet i forvejen betjente.

Nogel år senere i 2002 overtog Cimber Air indenrigsruten til Bornholm efter Maersk Air, hvorfor der begyndte at tegne sig et billede af et stabilt indenrigsrutenet for selskabet. I januar 2004 stopper man overraskende beflyvningen af Aarhus, men denne rute genåbnedes dog igen i løbet af 2008.

I dag er Cimber Sterling den største indenrigsoperatør i Danmark. Selskabet udfordres af Norwegian på ruterne til Aalborg og Karup,mens SAS giver konkurrence på ruterne til Aalborg og Århus.

Udenrigsruterne

Det største spring i selskabets udenrigssatsning finder sted i 2004. I foråret åbnede Cimber en dirkete rute fra København til henholdsvis Bucharest og Kiev.Samme efterår blev der indgåeten aftale med Maersk Air, hvor Cimber Airovertog ruterne fra Billund til Bruxelles, Milano, München, Stockholm og Oslo i forbindelse med A.P. Møller-selskabets ønske om at skabe en enhedsflåde af Boeing 737-fly. Med ruterne fulgte i alt 5 stk. CRJ200 jetfly, derblev indlejetfra Maersk Air.

Nogle år senere fortsatte væksten med regionale ruter til Norrköping, Newcastle, Prag og Lyon.

Den største udenrigssatsning skete dog efter overtagelse af de tidligere Sterling Airlines-aktiviteter.

Overtagelse af dele af et konkursbo

Efter Sterling-konkursen den 29. oktober 2008 var der uvished om den fortsatte skæbne for Sterling-aktiviteterne. Flere forhandlede med kuratorerne om overtagelse af konkursboet, bl.a. rigmanden Karsten Ree samt kapitalfonden Axcel, men begge opgav.

Cimber Air havde en helt klar holdning til det konkursramte Sterling Airlines, der bl.a. havde generet selskabet voldsomt på ruten mellem Billund og Oslo. Der var ingen hjælpt at hente til selskabets strandede passagerer.

”Vi ser umiddelbart ingen logik i, at de passagerer, der oprindeligt har valgt at flyve med Cimber, indirekte straffes, ved at vi åbner op for at tage Sterling-passagerer – som jo fra begyndelsen har fravalgt Cimber – med til en favørpris. Det vil ikke være fair overfor vores faste, trofaste kunder, der typisk også selv booker sent, og meget tæt på afgang”. Forklarede salgs- og marketingchef Bjarne Rasmussen og uddybeder: ”En af vores kundeværdier er loyalitet, og loyalitet er i vores verden ikke at tilbyde eksisterende kunder dårligere vilkår end nye kunder.”

Blot 5 uger senere kunne Cimber Air den 3. december offentliggøre købet af ‘væsentlige aktiver’ i konkursboet efter Sterling. Det drejede sig bl.a. om AOC (licens til at operere fly), slots i lufthavnene, varemærket Sterling og domænenavnene, som selskabet havde registreret før konkursen.

Den 7. januar 2009 fremlagde det nye Cimber Sterling et ambitiøst ruteprogram baseret på leje af i første omgang 5fly af typen Boeing 737-700. Ved indgangen til sommerrfartplanen 2011 opererede selskabet mere end 50 ruter fra Bergen i Nord til Gran Canaria i syd.

Kompleksitet og diversifikation

Cimber Sterling har de senere år været et selskab med stor diversifikation. Aktiviteterne er spredt på mange forskellige områder.

Selskabet har fire produktområder, henholdsvis indenrigruter, regionale ruter,leisureruter samt ACMI og charter. Herudover har selskabet fire forskellige hovedsalgskanaler, hvilket gør det svært at overskue og sammenligne selskabets aktiviteter med andre selskaber.

Kritikerne ofte stillet spørgsmålstegn ved, om strategien er rigtig. Men regnskabstallene lyver ikke. Cimber Sterling har præsteret fem nedjusteringer siden børsintroduktionen i december 2009 på baggrund af blodrøde regnskabstal.

Jørgen Nielsen, der var administrerende direktør ved 50-års jubilæet i år 2000 skrev dengang i forordet for jubilæumsskriftet “Logbog – Cimber Air 1950-2000“:

“Det har ikke været en dans på roser hele vejen igennem, og vi har begået vore fejl. Men som ansvarlige luftfartsfolk har vi lært af dem og diskutereret dem i åbenhed. Og dem vil vi heller ikke skjule ved et jubilæum.“

De fejl, som Jørgen Nielsen hentydede til, havde dog ikke i 2000 ført til uoprettelig skade for selskabet. Men fejlen at købe aktiverne i boet efter Sterling Airlines og igangsætte 737-produktionsplatformen lader sig ikke skjule. Det var en fejl, der var uoprettelig for Cimber Sterling og således indirektehar ført til, atselskabet om få dage havner i hænderne på en ukrainsk mangemilliardær.