Mistede omkring 1 mio. passagerer på askeskyen

De tre største skandinaviske luftfartsselskaber vurderer tilsammen at have mistet omkring 1 mio. passagerer på askeskyen fra den islandske vulkan. SAS har mistet over 600.000 passagerer, mens Norwegian og Cimber Sterling tilsammen har mistet op imod 400.000 passagerer.

Luftfartsselskaberne er ved at gøre tabene op efter askekrisen. I sidste uge blev april måneds trafiktal for de tre største skandinaviske luftfartsselskaber samtidig offentliggjort.

SAS havde i april måned en tilbagegang i passagertallet på 28 %, Norwegian kunne rapportere om 8 % færre passagerer, mens Cimber Sterling på egne ruter havde en fremgang på 1 % i forhold til april måned året før.

Men tabet af passagerer i forhold til året før er ikke nødvendigvis udtryk for, hvor meget der er mistet på askekrisen. Der skal tages højde for, hvorvidt selskabet har haft højere produktion i april måned i år i forhold til året før.

Men når det hele gøres op vurderer SAS at have mistet over 600.000 passagerer på askeskyens gener, mens Norwegian skønner tallet til ca. 300.000 passagerer. Cimber Sterling har kun mistet 50.000 passagerer på askeskrisen. Samlet bliver det ca. 950.000tabte passagerer for de tre største skandinaviske flyselskaber.

De økonomiske tab bliver løbende gjort op, men det fulde overblik er endnu ikke til stede, idet der stadig indløber krav fra en lang række rejsende, der fik deres rejseplaner forstyrret af de mange aflysninger.

SAS har indtil videre gjort det økonomiske tab op til at være i nærheden af 530 mio. kr. Norwegian har ifølge egne informationer mistet op imod 100 mio. kr., mens Cimber Sterlings tab vurderes at være omkring 30 mio. kr. En samlet regning for de skandinaviske luftfartsselskaber, der formentlig sluttelig vil løbe op i et beløb på ca. 750 mio. kroner.

Når trafiktallene skal vurderes separat og uden at tage hensyn til askekrisens indvirkning, noterer SAS med tilfredshed, at der stadig er en gunstig udvikling i passagertallet samt i særdeleshed i kabinefaktoren. “Det beviser, at vores Core SAS strategi giver resultat,“ vurderer koncernchef Mats Jansson fra SAS.

Cimber Sterling kan derimod glæde sig over en vækst på 9 % i indenrigstrafikken – trods askeskyen. Samtidig er kabinefaktoren på indenrigsruterne steget fra 53 % til 59 % “De rigtig gode takter i de første 14 dage af april gør, at vi samlet set har oplevet en vækst i antallet af indenrigspassagerer. Sammenlignet med 2009 hvade vi i år hele 83 % flere passagerer på indenrigsflyvningerne i de første to uger af april. På grund af lukningen af luftrummet kan vi for måneden som helhed vise en passagervækst på 9 % på indenrigs,“ udtaler administrerende direktør Jacob Krogsgaard fra Cimber Sterling.

Foto: SAS og Norwegian mistede tilsammen mere end 900.000 passagerer på askeskrisen. (Foto: Oddgeir Tørresdal)