Motorkaos: Cimber Sterling-ledelse klarer frisag

Usikkerhed om juraen gør, at kuratorerne i Cimber Sterling-boet ikke mener, at selskabets ledelse kan holdes ansvarlig for det motor-kaos, som har været med til at komplicere oprydningen i selskabet.

I de sidste måneder inden Cimber Sterlings konkurs den 3. maj 2012 blev der i stor stil byttet om på motorer og andre vitale komponenter på kryds og tværs af de 11 fly, som selskabet selv ejede, for at holde bare nogle af flyene i luften. I stedet for at gennemføre omkostningstungt vedligeholdelsesarbejde af eksempelvis motorer og landingsstel blev komponenterne blot skiftet ud med komponenter fra andre fly, som ikke var i brug.

Flyene var dog pantsat helt op til toppen af haleroret, og derfor opstod der efter konkursen en strid mellem boets kuratorer og panthaverne om ejerskabet til flyene og komponenterne. Kuratorerne mener, at en motor er blevet ”grebet” af et fly, og derfor tilhører det fly, hvis den har været påmonteret i en vis periode – selvom den oprindeligt sad på et andet fly. Dermed risikerer panthaverne at stå med et fly uden motorer. Komponenter som døre og landingsstel har også været byttet rundt mellem Cimber Sterlings seks ATR-fly og mellem selskabets fem CRJ-fly.

På vej på tvangsauktion
Dette ombytnings-cirkus har betydet, at det har været særdeles svært at få solgt de 11 fly og realiseret de værdier, som flyene udgør. Værdier som skulle være brugt til at betale konkursboets kreditorer. Efter lang tids udredningsarbejde lykkedes det boet i efteråret sidste år at få solgt tre ATR42-fly og i foråret i år blev tre ATR72-fly solgt.

Tilbage er fem CRJ-fly, hvor to er på vej på tvangsauktion. De sidste tre har vist sig at være særdeles svære at sælge, da striden om ejerskabet til motorer og andre komponenter stadig pågår. I uge 46 skal sagerne behandles i Skifteretten i Sønderborg. En køber skal således tage højde for, at flyets motorer risikerer på et tidspunkt at skulle tilbageleveres til en panthaver. Og denne risiko har ingen potentielle købere indtil nu ville løbe.

Ikke holdes ansvarlige
Ombytningen af motorer og andre komponenter har uden tvivl besværliggjort salgsarbejdet og sandsynligvis kraftigt reduceret de indtægter, som eventuelle salg kunne forventes at indbringe.

Konkursboets kuratorer, advokaterne Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert og Henrik Sjørslev fra advokatfirmaet Lett, mener dog ikke på nuværende tidspunkt, at det er muligt at holde Cimber Sterlings daværende ledelse ansvarlige for motorombytningerne. Dertil er lovgrundlaget ganske enkelt for usikkert.

”På baggrund af den konstaterede og meget betydelige retsusikkerhed på området, anser kuratellet det for nærværende for usandsynligt at ledelsens dispositioner kan betegnes som værende ansvarspådragende. Kuratellet har således ikke på nuværende tidspunkt fundet grundlag for at rejse krav mod ledelsen grundet motorombytningerne,” skriver kuratorerne i den seneste cirkulæreskrivelse fra 4. september.

Skrivelsen er en slags statusrapport på kuratorernes arbejde med at få opgjort boet.

Afventer udfaldet
Selvom ledelsen i første omgang klarer frisag, så holder kuratorerne en dør på klem for at sagen kan ændre sig.

”Den endelige bedømmelse af ledelsens eventuelle ansvar afventer udfaldet af de verserende fordringsprøvelsessager,” skriver kuratorerne med henvisning til de retssager mellem kuratellet og panthaverne, som er på vej gennem retssystemet.

Sådan arbejder alle
På konkurstidspunktet var svenskeren Jan Palmér administrerende direktør for Cimber Sterling. Han mener ikke at motorombytningerne var problematiske.

“Det er meget normalt at bytte rundt, så man får den mest optimale udnyttelse af motorerne. Sådan arbejder alle flyselskaber,“ siger Jan Palmér til CHECK-IN.dk.

Den øvrige ledelse bestod af kommerciel direktør og vice-administrerende direktør Jacob Krogsgaard, finansiel direktør og vice-administrerende direktør Martins Antonovics, operationel direktør Jørgen Nielsen, samt Chief Legal Officer Alex Dyrgaard.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Martins Antonovics. Jacob Krogsgaard, Jørgen Nielsen og Alex Dyrgaard har ikke ønsket at kommentere sagen.

Krogsgaard, Nielsen og Dyrgaard driver i dag selskabet Cimber A/S, der gennemfører wet-lease flyvninger for SAS med blandt andet CRJ-flyene fra Cimber Sterling. Jan Palmér er direktør for Estonian Air.