Parkerede SAS-fly i Københavns Lufthavn. (Foto: Jan Eliassen | Naviair)

Ny prognose: Flytrafik tilbage mellem 2024 og 2029

Eurocontrol har offentliggjort en ny prognose, der skitserer den mulige udvikling i den europæiske flytrafik. I et af scenarierne er trafikken først tilbage på 2019-niveau i 2029.

I perioden fra marts til oktober 2020 har der været 65 procent færre flyvninger i Europa sammenlignet med samme måneder sidste år.

Det oplyser den europæiske lufttrafiktjeneste Eurocontrol, der står for den overordnede flyveledelse af det europæiske luftrum. Tjenesten har netop frigivet en ny prognose, der opstiller tre scenarier til, hvornår den europæiske flytrafik er tilbage på niveauet fra 2019.

I det mest optimistiske scenarie forventes trafikken fra før coronakrisen først at være tilbage tidligst i 2024. I det andet scenarie vil trafikken i 2024 være på 92 procent af tallet fra 2019. I det tredje scenarie vil trafikken være på kun 75 procent af 2019-niveauet. I det andet og tredje scenarie vil trafikken fra før krisen først være tilbage i henholdsvis 2026 og 2029.

”Selv i det mest positive scenarie forventer vi ikke en genopretning til 2019-niveauet inden 2024. Der er en meget reel udsigt til, at dette opsving kan tage endnu længere tid – måske så langt ud som 2029,” siger Eamonn Brennan, direktør i Eurocontrol.

”Dette er et katastrofalt billede for luftfartsindustrien og viser klart, hvorfor det er så vigtigt for landene at træffe konsekvente og sammenhængende foranstaltninger for at støtte luftfartsindustrien og få passagererne til at føle sig trygge ved at flyve igen.”

Eurocontrols trafikprognose for Europa 2020-2024 – aktuelt niveau og procentændring sammenlignet med 2019-niveau.

Genopretning stærkt afhængig af vaccine
Prognosen fra Eurocontrol er altså baseret på tre oveordnede scenarier for tilbagevenden af den europæiske flytrafik.

Scenarie 1 baserer sig på, at der inden sommeren 2021 er en vaccine tilgængelig i vid udstrækning for alle rejsende, eller at coronapandemien ganske enkelt slutter. Sker dette, vil flytrafikken altså kunne forventes at være tilbage på 2019-niveau fra omkring 2024.

Scenarie 2 bygger på, at der er en vaccine bredt tilgængelig inden sommeren 2022. Og at trafikken dermed er tilbage til det normale i 2026. Scenarie 3 er baseret på, at der ikke findes en effektiv vaccine, og at langvarige smittetilstande og lav passagertillid vil holde trafikken nede helt indtil 2029.

”Dette er et nødvendigt input for lande, der er underlagt EU-præstationsordningen, til støtte for deres forpligtelser. Prognoser er aldrig lette, og selvfølgelig er det ved denne lejlighed en endnu større udfordring på grund af det meget ustabile miljø. Det kommer med større forbehold end normalt på grund af den udviklende COVID-19-situation,” understreger Eamonn Brennan.

Eurocontrol oplyser, at flytrafikken i Europa i øjeblikket er på et niveau, der kan sammenlignes med det fra før 1990’erne.

 

Relaterede artikler:

193 europæiske lufthavne kan komme i vanskeligheder

Genopretningen af europæisk luftfart er udsat

Flere fly på vingerne over Europa