Odense Lufthavn kan blive lukket for flytrafik

En task force skal se på muligheden for at gøre Odense Lufthavn til Danmarks første dronelufthavn. Det kan betyde, at lufthavnen lukkes for flytrafik.

Det kan meget vel snart være slut med almindelig flyvning til og fra Odense Lufthavn, der i dag kalder sig HCA Airport. I stedet kan lufthavnen gå hen og blive Danmarks første dronelufthavn.

De første skridt i den retning blev taget i fredags, da regeringen fremlagde sin såkaldte dronestrategi. Strategien udpeger indsatsområder, der skal gøre Danmark til et foregangsland og skabe de bedste rammer for, at industrien for civile droner kan udvikle sig.

Specialiseret luftrum
Som et indsatsområde har man nedsat en task force, der har til opgave at udvikle HCA Airport til Danmarks første dronelufthavn med fortsat mulighed for anden flytrafik. Task forcen skal blandt andet arbejde med at udvikle et specialiseret luftrum til at håndtere test af droner i HCA Airport, hvilket Transport-og Bygningsminister Hans Christian Schmidt ser store muligheder for.

“Droneområdet er i rivende udvikling, og jeg er glad for, at vi i foråret for første gang fik en lov på droneområdet. Hermed lagde vi et stærkt grundlag for vækst og arbejdspladser inden for dette felt. Det er min klare målsætning, at Danmark fortsat skal være førende på droneområdet. Og det er også en af grundene til, at vi fra regeringens side fremadrettet ønsker at HCA Airport skal være en international dronelufthavn,” fastslår Hans Christian Schmidt.

Når task forcens arbejde er gennemført med tilhørende anbefalinger, er det muligt at vurdere overgangen til en egentlig dronelufthavn uden almindelig flytrafik. I den mellemliggende periode vil HCA Airport fortsat fokusere på droner og almindelig flytrafik side om side.

En håndfuld virksomheder med til sammen omkring 50 ansatte vil blive berørt, hvis lufthavnen bliver lukket for flytrafik. Det vil blandt andet berøre det flymalingsfirma, som ligger i lufthavnen.

International kaliber
I Odense ser borgmesteren et stort potentiale i en ny dronelufthavn.

”Jeg vil godt rose Regeringen for, at de med den nationale dronestrategi sætter en retning for det, der kan blive et nyt erhvervseventyr. HCA Airport kan nu arbejde videre med at udvikle et testcenter af international kaliber og være med til at drive udviklingen på droneområdet. I dag er der over 2000 ansatte i robotvirksomhederne i Odense – og den samme udvikling kan skabes omkring droner. Potentialet er måske endnu større,” siger Anker Boye, borgmester i Odense, ejerkommune af HCA Airport.

Nordfyns Kommune, den anden ejer af HCA Airport, ser den nye strategi som job- og vækstskabende element, der ikke kun rammer hovedstadsområdet.

”Når regeringen går ind og støtter vores testcenter i en national strategi, rykkes overliggeren for at skabe vækst og job bredere i Danmark,” siger Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune.

 

 

Relaterede artikler:

Odense-ejere undersøger “spændende mulighed”

Endnu flere nye charterruter fra Odense

Odense: Over 100.000 passagerer i 2018