Overskud hos erhvervsrejsebureau styrtdykker

Overskuddet hos BCD Travel i Danmark er styrtdykket i løbet af 2012. Forklaringen på den forringede bundlinje skal findes i fortsat svage konjunkturer, hævder erhvervrejsebureauets ledelse.

Erhvervsrejsebureauet BCD Travel, der målt på omsætning er Danmarks tredjestørste indenfor sit specifikke branchesegment, kom skidt ud af 2012. Et nettooverskud på næsten 7,7 mio. kroner i 2011 blev afløst af et spinkelt resultat på blot 1,5 mio. kroner i 2012.

Dermed er BCD Travel kommet ud med det svageste årsresultat siden kriseåret 2009, hvor man havde et underskud på 3,4 mio. kroner.

Omsætningen er faldet faldet fra 1,17 mia. kroner til 1,13 mia. kroner. Men det er ikke de 40 mio. kroner i manglende omsætning, der gjorde udslaget. Årsagen til resultattilbagegangen ligger i stedet i den post, der hedder “andre driftsindtægter“, der er reduceret fra 6,2 mio. kroner i 2011 til knap 1,9 mio. kroner i 2012.

Andre driftsindtægter omfatter nemlig, hvad BCD Travel kalder “indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.“ Herunder ligger også indtægter fra koncerneinterne IT- og administrationsydelser. BCD Travel i Danmark har nemlig i en årrække været i front med udvikling af specifikke IT-løsninger, som tilsyneladende hidtil er blevet betalt godt fra selskaberne i de andre markeder.

Ilona de March, der officielt er administrerende direktør for BCD Travel Denmark A/S giver i stedet de svage konjunkturer skylden for, at nettoresultatet er blevet barberet med 80 procent.

“Branchen er stadig påvirket af den globale økonomiske krise. Dette i kombination med den fortsat øgede konkurrence på erhvervs-rejsesegmentet og internettet, har resulteret i en stram omkostningsstyring og optimering af omkostninger gennem 2012,“ hedder det i årsrapporten.

Årsrapporten konkluderer også, at uanset årets udfordrende markedsforhold, er årets resultat mindre tilfredsstillende i forhold til bureauets ambitionsniveau. Dermed er der drøje hug til ledelsen af den danske afdeling af BCD Travel.

Fokus på online-kanal
Fremover vil BCD Travel have større fokus på at sælge rejser gennem “Business Online“, der er bureauets online-kanal. En applikation, der netop er udviklet i Danmark og således ikke er afhængig af tredjeparts-software som det er tilfældet hos andre større erhvervsrejsebureauer.

“I 2013 vil selskabet fokusere på en stigning i antallet af online transaktioner som procent af de samlede antal transaktioner“, skriver ledelsen i årsrapporten. Dermed skal BCD Travel´s kunder i endnu højere grad motiveres til at øge brugen af selvbetjeningsløsningerne.

Men trods faldende omsætning og ambitionen om flere online-transaktioner er medarbejdertallet alligevel steget fra 156 til 160 medarbejdere. Til gengæld er lønomkostningerne faldet med 3,9 mio. kroner til samlet 59,9 mio. kroner.

Vejen til fortsat succes for BCD Travel i Danmark lader således til at skulle ske ved at tilbyde kunderne førsteklasses service gennem sofistikerede IT-løsninger.