(Foto: KLM)

Overskudstræ skal forvandles til flybrændstof

KLM står sammen med en række svenske aktører bag opbygningen af et anlæg, der skal omdanne rester fra skovbruget til flybrændstof.

Det svenske energiagentur vil støtte et konsortium, som blandt andet flyselskabet KLM er med i, i arbejdet med at udvikle en måde, hvor rester fra skovbrug kan bruges til at fremstille bæredygtigt flybrændstof, SAF. Støtten er på 5,1 millioner svenske kroner, hvilket svarer til 3,7 millioner danske kroner.

Pengene skal gå til at finansiere opbygningen af produktionsfaciliteter i Växjö-regionen i Småland, hvor man ved hjælp af den kemiske proces Fischer-Tropsch vil omdanne biomasse til flydende brændstof.

Det planlagte anlæg skal kunne producere bæredygtige brændstoffer af høj kvalitet og dermed på sigt være med til at reducere emissioner af drivhusgas i flysektoren.

SAF løser et problem
Det er planen, at anlægget skal være i drift i 2026, og det skal kunne producere 16 ton SAF om året. Den nuværende generation af flymotorer kræver flydende brændstof og kan ikke skifte til alternative energikilder som brint eller elektricitet.

På kort og mellemlang sigt kan SAF være løsningen til markant at reducere CO2-emissioner i luftfart, uden at flyproducenterne skal udvikle nye flytyper.

”For at kunne blive mere bæredygtig i fremtiden fokuserer KLM på at opskalere produktionen og brugen af ​​SAF. Det anlæg, vi støtter i Sverige, er et vigtigt næste skridt i udviklingen,” siger Karel Bockstael, der er chef for bæredygtighed hos KLM.

Ikke nok madolie
”De nuværende teknologier baseret på brugte madolier vil nå sin grænse på grund af knaphed, og udviklingen af ​​bæredygtig syntetisk SAF har nogle økonomiske og teknologiske udfordringer. Den teknologi, vi vil anvende i Sverige, er baseret på Fischer-Tropsch-syntese og producerer flybrændstof baseret på skovbrugsrester. Der findes mange af disse rester, hvilket gør det til et lovende projekt,” siger han.

Lotta Lyrå, der er administrerende direktør i Södra, som er en international skovindustrikoncern og den største skovejerforening i Sverige med 53.000 skovejere, siger, at brugen af hver en stump af skoven kan være vejen til et fossilfrit samfund.

”At fremstille bæredygtig brændstof fra skovrester, der ikke er velegnede til bygninger eller andre materialer, er en måde at gøre det på,” siger hun.

 

Relaterede artikler:

Opfordrer til tvungen brug af bæredygtigt brændstof

SAS og CPH i stort projekt om bæredygtigt brændstof

Bæredygtig luftfart på Folkemødet